Analisis Keputusan Peperiksaan SPM 2021

Laporan Analisa Keputusan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia Tahun 2021. Tahniah kepada calon peperiksaan yang berjaya mendapat result peperiksaan SPM 2021 yang cemerlang. Result SPM akan diumumkan pada bulan Jun 2022. Berikut dikongsikan analisis keputusan peperiksaan SPM tahun 2021 yang akan dikemaskini selepas result diumumkan buat panduan pelajar dan ibu bapa.

Pelajar yang mendapat Sijil SPM boleh membuat permohonan kemasukan ke universiti tempatan (UA) melalui permohonan UPU atau ke luar negara. Terdapat banyak pilihan sebenarnya untuk lepasan SPM termasuk menyambung pangajian di Politeknik, Pusat Latihan Kemahiran dan IPTS , dalam bidang yang bersesuaian dengan kelayakan akademik pelajar.

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM 2020

Laporan Analisa Keputusan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2021

Analisa Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia 2021 berikut telah dikemaskini selepas result SPM diumumkan pada 16 Jun 2022.

Analisa Keputusan Peperiksaan SPM 2021

Menurut Ketua Pengarah Kementerian Pendidikan Malaysia, seramai 382,156 atau 88.09 peratus calon yang layak menerima sijil SPM 2021. Gred Purata Nasional (GPN) bagi tahun 2021 adalah 4.86 dengan 55.29 peratus lulus sekurang-kurangnya semua mata pelajaran.

Calon peperiksaan SPM 2021 merupakan kohort pertama yang mengikuti Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) sejak di Tahun 1 pada Tahun 2011. Kemudian, calon juga kohort pertama yang mengikuti Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) di Tingklatan 1 pada tahun 2011.

Jumlah calon yang mendaftar peperiksaan SPM 2021 adalah seramai 407,097 orang calon di 3,382 pusat peperiksaan. Pertambahan calon sebanyak 1.49% (5,992 orang) berbanding SPM 2020 iaitu 401,105 calon. Calon telah menduduki peperiksaan dalam dua sesi iaitu pada 8 Februari hingga 29 Mac 2022 dan 5 April hingga 19 Mei 2022.

Selaras dengan pelaksanaan KSSM, sebanyak 95 mata pelajaran dengan jumlah kertas sebanyak 180 yang ditawarkan untuk peperiksaan berbanding 83 mata pelajaran sebelum ini. Berikut dikongsikan infografik pencapaian Calon Bekeperluan Khas dan pencapaian keseluruhan mengikut Prestasi Mata Pelajaran:

Untuk mendapatkan laporan analisis SPM 2021 yang terperinci, sila klik Lembaga Peperiksaan Malaysia

Analisa Keputusan Peperiksaan SPM 2020

Seramai 401,105 calon mendaftar dengan seramai 381,894 calon menduduki SPM 2020 yang berlangsung dalam dua sesi pada 22 Februari hingga 25 Mac lalu serta 6 hingga 23 April untuk 83 mata pelajaran di 3,310 pusat peperiksaan

 1. Gred Purata Nasional (GPN) adalah 4.80 berbanding 4.86. Angka yang kecil menunjukkan keputusan yang lebih baik (pencapaian calon meningkat)
 2. Jurang pencapaian calon luar bandar dengan calon bandar mengecil
 3. Prestasi mata pelajaran : 43 meningkat, 39 menurun dan 1 kekal
 4. Prestasi mata pelajaran teras : Naik – Matematik, Sains, Sejarah, Pendidikan Islam & Pendidikan Moral. Turun – Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
 5. Peratus Calon layak Sijil SPM meningkat iaitu 88.68% berbanding 86.72% pada tahun 2019
 6. Peratus Calon Berkeperluan Khas (CBK) layak Sijil SPM juga meningkat dari 61.34% pada tahun 2019 ke 68.22% pada tahun 2020
 7. Seramai 9,411 atau 2.46 peratus daripada 381,894 calon yang menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2020 memperoleh keputusan semua A
 8. Seramai 78,731 atau 20.62 peratus memperoleh keputusan sekurang-kurangnya kepujian manakala 146,447 (38.35 peratus) memperoleh keputusan lulus dan 31.81 peratus atau 121,496 calon memperoleh keputusan sekurang-kurangnya gagal satu mata pelajaran
 9. Seramai 21,395 atau 5.60 peratus memperoleh keputusan kombinasi gred dan 1.16 peratus atau 4,416 calon memperoleh keputusan semua gagal.
 10. Prestasi Mata Pelajaran Teras

   • Naik
    • Pendidikan Moral
    • Pendidikan Islam
    • Sains
    • Sejarah
    • Matematik
   • Turun
    • Bahasa Melayu
    • Bahasa Inggeris
 11. Prestasi Mata Pelajaran Elektif

  • Elektif Sains & Matematik
   • Naik – Semua Mata Pelajaran
    • Kimia
    • Biologi
    • Sains Tambahan
    • Matematik Tambahan
   • Turun
    • Fizik
    • Sains Sukan
  • Elektif Agama
   • Naik
    • Bahasa Arab
    • Tasawwur Islam
    • Maharat Al-Quran
    • Pendidikan Al-Quran dan Sunnah
    • Pendidikan Syariah Islamiah
   • Turun
    • Hifz Al-Quran
    • Turath Dirasat Islamiah
  • Elektif Ikhtisas
   • Naik
    • Sains Sukan
    • Ekonomi
    • Pertanian
    • Reka Cipta
    • Perniagaan
    • Prinsip Perakaunan
    • Sains Komputer
   • Turun
    • Asas Kelestarian
    • Grafik Komunikasi Teknikal
    • Sains Rumah Tangga
  • Elektif Teknikal
   • Naik
    • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
    • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
   • Turun
    • Pengajian Kejuruteraan Awam
    • Lukisan Kejuruteraan

Laporan lengkap analisis klik KPM

Analisis SPM 2019

Seramai 416,416 calon peperiksaan telah mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2019 di 3,313 pusat peperiksaan di seluruh Malaysia. Pecahan senarai calon adalah seperti berikut :-

 • 357,010 calon Sekolah Kerajaan, Bantuan Kerajaan dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan
 • 8,320 calon sekolah di bawah Agensi Kerajaan selain KPM
 • 8,317 calon Sekolah Menengah Agama Negeri,
 • 2209 calon Sekolah Menengah Agama Rakyat
 • 14,203 calon Sekolah Swasta yang berdaftar dengan KPM
 • 26,357 calon persendirian
 • 8 mata pelajaran baharu telah diperkenalkan menjadikan jumlah keseluruhan 83 mata pelajaran ditawarkan

Buat pertama kalinya, peperiksaan diadakan dalam dua Fasa iaitu Fasa 1 dan Fasa 2.

Pencapaian Pelajar SPM 2019

Berikut adalah analisis pencapaian pelajar untuk peperiksaan SPM tahun 2019 seperti diumumkan oleh Ketua Pengarah Pelajaran, Dr. Habibah Abdul Rahim :

 • Pencapaian calon bagi tahun 2019 adalah lebih baik berbanding tahun 2018. GPN tahun 2019
  adalah 4.86 berbanding 4.89 pada tahun 2018 iaitu perbezaan sebanyak 0.03. Nilai GPN yang lebih kecil menunjukkan pencapaian calon yang lebih baik.
 • Pencapaian calon SPM di bandar dan di luar bandar meningkat bagi tahun 2019. Namun, pencapaian calon di bandar adalah lebih baik daripada calon di luar bandar. Perbezaan ini menyebabkan jurang pencapaian antara bandar dan luar bandar bertambah 0.01 pada tahun 2019 berbanding tahun 2018
 • Bilangan calon yang mendapat sekurang-kurangnya kepujian atau gred C dalam semua mata pelajaran juga menunjukkan peningkatan iaitu 77,038 calon berbanding 74,360 tahun 2018
 • Seramai 8,876 daripada 389,498 calon memperoleh keputusan cemerlang dalam semua mata pelajaran diambil
 • Seramai 147,738 calon lagi mendapat sekurang-kurangnya lulus semua mata pelajaran yang menunjukkan peningkatan sebanyak 69 calon berbanding tahun sebelumnya
 • 63.32% – Calon yang mendapat sekurang-kurangnya lima kepujian termasuk Bahasa Melayu dan Lulus Sejarah
 • 73.19% – Calon yang mendapat sekurang-kurangya tiga kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus Sejarah
 • 78.93% – Menguasai dua bahasa iaitu sekurang-kuranya lulus bagi Mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
 • Sebanyak 48 daripada 83 mata pelajaran mencatatkan peningkatan prestasi, manakala 27 mata pelajaran mencatatkan penurunan.
 • Untuk mata pelajaran teras,

  • Bahasa Inggeris mencatatkan peningkatan prestasi paling tinggi
  • Sains mencatatkan penurunan prestasi yang paling tinggi
 • Pensijilan SPM – Syarat pensijilan SPM mulai tahun 2013 menetapkan calon sekurang-kurangnya lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Pada tahun 2019 peratus calon yang layak menerima sijil SPM meningkat sebanyak 0.33% iaitu 86.72% (337,773 calon) berbanding 86.39% (338,350 calon) pada tahun 2018
 • Pensijilan Calon Berkeperluan Khas – Seramai 1,042 calon berkeperluan khas (CBK) telah menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2019. Daripada jumlah tersebut, seramai 61.34% CBK layak dianugerahkan Sijil Pelajaran Malaysia
 • Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) mula diperkenalkan dalam kertas peperiksaan SPM sejak tahun 2014. Soalan KBAT menguji keupayaan calon menggunakan kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu
  • Secara keseluruhan, 56.00% calon SPM 2019 telah menguasai KBAT dengan baik berbanding 61.10% calon pada tahun 2018
  • 87.22 peratus calon menguasai kemahiran mengaplikasi, 89.84 peratus menganalisis, 79.89 peratus menilai dan 89.91 peratus menguasai mencipta.
 • Prestasi Mata Pelajaran Teras

   • Naik
    • Bahasa Melayu
    • Bahasa Inggeris
    • Pendidikan Moral
   • Turun
    • Pendidikan Islam
    • Sains
    • Sejarah
    • Matematik
 • Prestasi Mata Pelajaran Elektif

  • Elektif Sains & Matematik
   • Naik – Semua Mata Pelajaran
    • Kimia
    • Biologi
    • Sains Tambahan
    • Matematik Tambahan
    • Fizik
  • Elektif Agama
   • Naik
    • Bahasa Arab
    • Tasawwur Islam
    • Maharat Al-Quran
   • Turun
    • Pendidikan Al-Quran dan Sunnah
    • Pendidikan Syariah Islamiah
    • Hifz Al-Quran
  • Elektif Ikhtisas
   • Naik
    • Sains Rumah Tangga
    • Sains Sukan
    • Ekonomi
    • Pertanian
    • Asas Kelestarian
    • Grafik Komunikasi Teknikal
    • Reka Cipta
    • Perniagaan
   • Turun
    • Prinsip Perakaunan
    • Sains Komputer
  • Elektif Teknikal
   • Naik
    • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
    • Lukisan Kejuruteraan
    • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
   • Turun
    • Pengajian Kejuruteraan Awam

Tahun 2018

Seramai 421,706 calon peperiksaan telah mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2018 di 3,308 pusat peperiksaan.

Pencapaian Pelajar SPM 2018

Berikut adalah keputusan pencapaian pelajar untuk peperiksaan SPM – Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2018 yang telah diumumkan oleh Ketua Pengarah Pelajaran, Datuk Dr. Amin Senin :-

 1. Keputusan keseluruhan SPM 2018 telah meningkat. Gred Purata Nasional (GPN) bertambah 4.89 berbanding 4.90 pada 2017. Nilai gred GPN yang lebih kecil menunjukkan pencapaian yang lebih baik
 2. Sejumlah 86.4 peratus calon layak dianugerahkan sijil iaitu lulus mata pelajaran wajib lulus bagi SPM iaitu Bahasa Melayu dan Sejarah
 3. Pencapaian calon bandar kekal iaitu 4.75 pada 2018 seperti tahun 2017
 4. Pencapaian calon luar bandar menunjukkan peningkatan sebanyak 0.04 iaitu GPN 5.18 berbanding 5.22 pada tahun 2017
 5. Sejumlah 61.2 peratus daripada 1,194 calon berkeperluan khas (CBK) layak dianugerahkan sijil SPM
 6. Secara keseluruhannnya 61.1 peratus calon SPM 2018 telah menguasai soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dengan baik
 7. Berdasarkan kualiti jawapan calon :-
  • 70.1 peratus calon menguasai kemahiran menilai
  • 63.2 % calon menguasai kemahiran mencipta
  • 56.9 % calon menguasai kemahiran menganalisis
  • 54.3 % calon menguasai kemahiran
 8. 24 daripada 63 mata pelajaran mencatatkan peningkatan prestasi, 37 mata pelajaran menunjukkan penurunan dan dua lagi tidak berubah
 9. Lima mata pelajaran teras iaitu bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Sejarah dan Matematik menunjukkan peningkatan prestasi
 10. Sebanyak 8,436 calon atau 2.2 peratus cemerlang dengan mendapat gred A+, A, A- bagi semua mata pelajaran.
 11. 74,360 calon atau 19 peratus mendapat sekurang-kurangnya gred C atau kepujian.
 12. 147,669 calon atau 37.7 peratus mendapat sekurang-kurangnya gred E bagi semua mata pelajaran.
 13. 248,569 calon atau 63.5 peratus mendapat sekurang-kurangnya lima kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus Sejarah.
 14. 285,041 calon atau 72.5 peratus mendapat sekurang-kurangnya tiga kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus Sejarah.
 15. 296,673 calon atau 75.8 peratus menguasai dua bahasa iaitu sekurang-kurangnya lulus Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
 16. 230,465 calon atau 58.9 peratus lulus sekurang-kurangnya semua mata pelajaran yang diduduki.
 17. 1.12 peratus calon gagal semua mata pelajaran.

anallisis keputusan spm 2018

Julat Markah/ Gred / Catatan

 • 90 – 100 : A + : Cemerlang Tertinggi
 • 80 – 89 : A : Cemerlang Tinggi
 • 70 – 79 : A – : Cemerlang
 • 65 – 69 : B + : Kepujian Tertinggi
 • 60 – 64 : B : Kepujian Tinggi
 • 55 – 59 : C + : Kepujian Atas
 • 50 – 54 : C : Kepujian
 • 45 – 49 : D : Lulus Atas
 • >40 – 44 : E : Lulus
 • 0 – 39 : G : Gagal
 • TH : TH : Tidak Hadir

Gred Markah Peperiksaan UPSR, PT3 Dan SPM

Maklumat Lanjut Analisa Pencapaian Pelajar SPM 2020

Untuk mendapatkan analisis lengkap keputusan pencapaian calon SPM tahun 2020, sila rujuk kepada Laporan KPM Lembaga Peperiksaan Malaysia

Tahniah diucapkan sekali lagi kepada calon pelajar yang berjaya mendapat keputusan peperiksaan exam SPM 2021 yang cemerlang. Moga anda berjaya menyambung pengajian tinggi anda di Univeristi Tempatan atau Luar Negara yang dihajatkan. Kepada yang kurang cemerlang jangan berputus asa. Cuba lagi pada masa hadapan.

Related search : meningkat sebanyak 0.33 peratus 8,876 calon

Tinggalkan Komen