in

Contoh Borang Soal Selidik Geografi PT3 2018

Pelajar Tingkatan 3 tahun 2018 perlu menyiapkan Kerja Kursus Geografi jenis pentaksiran “Pelbagai Instrumen” yang berkaitan guna tanah di kawasan tempat tinggal/ sekolah calon. Berikut dikongsikan contoh Borang Soal Selidik Geografi PT3 2018 yang boleh dijadikan panduan dan rujukan buat pelajar dalam menyiapkan Kerja Kursus / Folio Geografi PT3 2018.

Borang soal selidik atau temubual merupakan satu borang yang disediakan dengan pengisian beberapa soalan serta ruangan untuk responden menjawab soalan dan permaslahan yang ditanya. Pelbagai faedah dapat diperolehi oleh pelajar hasil daripada jawapan terhadap borang/ temubual yang dijalankan sekaligus memudahkan calon untuk mengolah hasil dalam bentuk pelaporan tugasan.

Contoh Borang Soal Selidik Geografi PT3 2018

Cara Buat Borang Soal Selidik/ Tembual Tugasan Geografi PT3 2018

Borang Soal Selidik berdasArkan kajian guna tanah haruslah merangkumi perkara berikut yang berkait rapat dengan tajuk tugasan:-

 • Jenis Guna Tanah Utama
 • Kesan Guna Tanah Terhadap Alam Sekitar
 • Cadangan usaha-usaha untuk mengatasi atau mengurangkan kesan guna tanah tersebut.

Contoh Borang Soal Selidik Geografi PT3 2018 No 1

BORANG SOAL SELIDIK
TAJUK KAJIAN :_____________________
KAWASAN KAJIAN :__________________


BAHAGIAN A: LATAR BELAKANG RESPONDEN

Arahan: Sila lengkapkan ruangan dan tandakan contoh borang soal selidikpada kotak jika berkenaan.

(1) Nama Responden:___________________________
(2) Alamat:_______________________________

(3) Bangsa:
contoh borang soal selidik Melayu
contoh borang soal selidik Cina
contoh borang soal selidik India
Lain-lain. Sila nyatakan__________

(4) Jantina:
contoh borang soal selidik Lelaki
contoh borang soal selidik Perempuan

(5) Umur:
contoh borang soal selidik 21 – 30 tahun
contoh borang soal selidik 31 – 40 tahun
contoh borang soal selidik 41 – 50 tahun
contoh borang soal selidik 51 tahun ke atas

(6) JenisPekerjaan:

contoh borang soal selidik Tidak Berkerja
contoh borang soal selidik Berkerja Sendiri
contoh borang soal selidik Penjawat Awam / Badan Berkanun
contoh borang soal selidik Pekerja Swasta

(7) Pendapatan Bulanan:
contoh borang soal selidik RM1200 kebawah
contoh borang soal selidik RM1200 – RM3000
contoh borang soal selidik 3000 keatas


BAHAGIAN B: KAJIAN GUNA TANAH

Arahan: Sila lengkapkan ruangan dan tandakan contoh borang soal selidikpada kotak jika berkenaan (boleh ditandakan lebih daripada satu)

(1) Berapa lamakah anda telah menetap di kawasan ini?

contoh borang soal selidik Kurang dari 3 tahun
contoh borang soal selidik 5 – 10 tahun
contoh borang soal selidik 11 – 15 tahun
contoh borang soal selidik 16 – 20 tahun
Lain-lain. Sila nyatakan_______________

(1) Pada pendapat anda, apakah jenis guna tanah utama di kawasan anda?

contoh borang soal selidik Petempatan Kediaman
contoh borang soal selidik Peniagaan
contoh borang soal selidik Perindustrian
contoh borang soal selidik Perniagaan
Lain-lain. Sila nyatakan_______________

(2) Faktor apakah kawasan ini dipilih sebagai tempat tinggal anda?

contoh borang soal selidik Faktor muka bumi
contoh borang soal selidik Ekonomi
contoh borang soal selidik Faktor perhubungan
contoh borang soal selidik Faktor kewangan
Lain-lain. Sila nyatakan___________________

(3) Adakah kawasan ini pernah dilanda banjir?

contoh borang soal selidik Ya
contoh borang soal selidik Tidak

(4) Apakah punca-punca/ faktor berlakunya banjir di kawasan anda?

contoh borang soal selidik Pasang surut
contoh borang soal selidik Hujan
contoh borang soal selidik Paras tanah rendah
contoh borang soal selidik Adanya sungai/ laut yang berdekatan
contoh borang soal selidik Sistem peparitan yang tidak sempurna
contoh borang soal selidik Aktiviti pembinaan tidak terkawal
Lain-lain. Sila nyatakan_________________________________

(5) Berapakah lama masa yang diambil untuk air surut?

contoh borang soal selidik 1 – 3 jam ke bawah
contoh borang soal selidik 3 jam  – 24 jam
contoh borang soal selidik 1 hari – 7 hari
contoh borang soal selidik 1 minggu – 4 minggu
contoh borang soal selidik 1 bulan keatas
Lain-lain. Sila nyatakan_________________________

(6) Bagaimanakah anda boleh mengetahui banjir akan berlaku di kawasan anda?

contoh borang soal selidik Iklim / cuaca
contoh borang soal selidik Reaksi bintang
contoh borang soal selidik Kepercayaan tertentu
contoh borang soal selidik Sungai
contoh borang soal selidik Media elektronik
contoh borang soal selidik Media cetak
contoh borang soal selidik Ketua masyarakat / JKK
contoh borang soal selidik Tidak tahu
Lain-lain. Sila nyatakan____________________________

(7) Siapakah pihak yang sering memberi amaran tentang akan berlakunya banjir?

contoh borang soal selidik Polis
contoh borang soal selidik Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)
contoh borang soal selidik Jabatan Penerangan
contoh borang soal selidik Media cetak
contoh borang soal selidik Media elektronik
contoh borang soal selidik Ketua Masyarakat / JKK
contoh borang soal selidik Tidak ada
Lain-lain. Sila nyatakan________________________

(8) Adakah anda merasakan cara pemberitahuan banjir oleh pihak di atas (7) berkesan?

contoh borang soal selidik Ya
contoh borang soal selidik Tidak
contoh borang soal selidik Tidak pasti

(9) Apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak berkuasa/ berwajib dalam menghadapi bencana banjir?

contoh borang soal selidik Membina kolam takungan
contoh borang soal selidik Mendalamkan dan melebarkan sungai
contoh borang soal selidik Membina benteng dan tembok
contoh borang soal selidik Membersihkan parit yang tersumbat
contoh borang soal selidik Memperbaiki sistem peparitan
Lain-lain. Sila nyatakan___________________

(10) Pada pandangan anda, apakah langkah yang paling berkesan untuk mengatasi masalah banjir di kawasan ini?

____________________________________________________

(11) Semasa berlakunya banjir, apakah kesulitan yang anda hadapi?

contoh borang soal selidik Tidak dapat pergi bekerja
contoh borang soal selidik Anak-anak tidak dapat ke sekolah
contoh borang soal selidik Tidak dapat berniaga
contoh borang soal selidik Pengangkutan dan perhubungan luar terjejas
contoh borang soal selidik Aktiviti sosial tergendala
Lain-lain. Sila nyatakan___________________

(12) Adakah anda mengalami sebarang kerugian akibat kejadian banjir di kawasan anda?

contoh borang soal selidik Ya
contoh borang soal selidik Tidak

Jika YA, apakah bentuk  kerugian yang anda hadapi?

contoh borang soal selidik Rumah
contoh borang soal selidik Kenderaan
contoh borang soal selidik Tanaman
contoh borang soal selidik Binatang ternakan
Lain-lain. Sila nyatakan___________________

(13) Apakah kesan-kesan banjir ke atas persekitaran dan masyarakat?

contoh borang soal selidik Kerosakan jalan raya
contoh borang soal selidik Kerosakan jambatan / titi
contoh borang soal selidik Sampah sarap merata-rata (pencemaran)
Lain-lain. Sila nyatakan___________________

(14) Adakah anda mempunyai rancangan untuk berpindah ke tempat lain?

contoh borang soal selidik Akan berpindah
contoh borang soal selidik Mungkin berpindah
contoh borang soal selidik Tidak pasti
contoh borang soal selidik Tetap tinggal di sini


BAHAGIAN C: AKUAN / PENGESAHAN

Saya dengan ini mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan dalam borang soal selidik / temu bual ini adalah benar serta dilengkapkan oleh saya sendiri dan tiada paksaan dari mana-mana pihak.

Tandatangan:____________Tarikh:____________


TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA ANDA.

Kredit : Lamanwebinfo

Contoh 2 Borang Soal Selidik : Tugasan Geografi Tingkatan 3

 • Tajuk : ________________

ARAHAN: TANDAKAN (/) MANA YANG BERKENAAN

BAHAGIAN A: MAKLUMAT RESPONDEN

 • 1. NAMA PENUH: _______________
 • 2. JANTINA: [ ] LELAKI [ ] WANITA
 • 3. UMUR: _______
 • 4. BANGSA : [ ] MELAYU
  • [ ] CINA
  • [ ] INDIA
  • [ ] LAIN-LAIN, NYATAKAN: _______
 • 5. PEKERJAAN: ____________

BAHAGIAN B : JENIS GUNA TANAH

1. Pada pendapat anda, apakah jenis guna tanah utama di kawasan anda?

 • [ ] Petempatan
 • [ ] Pertanian
 • [ ] Perlombongan
 • [ ] Pendidikan
 • [ ] Pelancongan
 • [ ] Pembalakan

BAHAGIAN C: FUNGSI PETEMPATAN BANDAR

1. Pada pendapat anda, apakah fungsi petempatan bandar di kawasan ini?

 • [ ] Kediaman
 • [ ] Pendidikan
 • [ ] Perindustrian
 • [ ] Perniagaan

BAHAGIAN D: MASALAH-MASALAH KAWASAN PETEMPATAN

1. Pada pendapat anda, apakah masalah-masalah yang terdapat di kawasan ini?

 • [ ] Kesesakan Lalu Lintas
 • [ ] Banjir
 • [ ] Pembuangan Sampah Di Merata Tempat
 • [ ] Sistem Perparitan

BAHAGIAN D: LANGKAH-LANGKAH MENGATASI PERMASALAHAN

1. Apakah langkah-langkah bagi mengatasi permasalahan di kawasan petempatan bandar?

 • [ ] Membina Longkang Besar
 • [ ] Menyediakan Tempat Khas Untuk Membuang Sampah
 • [ ] Menguat kuasa undang-undang
 • [ ] Menyediakan tempat meletak kenderaan

Tandatangan : _______________________________

Tarikh: _________

Semoga perkongsian Contoh Borang Soal Selidik Geografi PT3 2018 bboleh dijadikan panduan berhuna buat pelajar dalam menyiapkan tugasan dengan jayanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *

Cadangan Usaha Mengatasi Kesan Guna Tanah di kawasan kajian

Cadangan Usaha Mengatasi Kesan Guna Tanah

Apa Itu Sijil UEC? Unified Examination Certificate (Sijil Peperiksaan Bersama)

Apa Itu Sijil UEC? Unified Examination Certificate