in

Format Baharu Pentaksiran PT3 Bermula Tahun 2019

Perhatian buat seluruh pelajar serta guru peringkat menengah rendah iaitu tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3, mulai tahun 2019, format baharu Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) akan diperkenalkan. Format Baharu Pentaksiran PT3 terkini akan dilaksanakan bermula tahun 2019 yang akan menggantikan format lama yang telah diguna pakai bermula tahun 2014 apabila Penilaian Menengah Rendah (PMR) dimansuhkan dan digantikan dengan PT3. Berikut adalah format baharu Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) bermula tahun 2019.

Pentaksiran Tingkatan 3 adalah salah sebuah komponen daripada Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) iaitu pelajar akan ditaksir untuk menilai pencapaian akademik mereka di peringkat menengah rendah ketika di tingkatan 3. Berbeza dengan PMR sebelum ini yang hanya mempunyai ujian bertulis, PT3 dilengkapi dengan beberapa komponen baharu seperti ujian lisan dan pelbagai instrumen selain ujian bertulis.

Format Baharu Pentaksiran PT3 Tahun 2019

Lembaga Peperiksaan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengumumkan format baharu bagi soalan dan instrumen Pentaksiran Tingkatan 3 untuk mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) bermula tahun 2019. Ianya dimaklumkan menerusi Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 5 Tahun 2018. Format baharu ini melibatkan 20 mata pelajaran dalam PT3 seperti yang akan dijelaskan di bawah.

Format Baharu Pentaksiran PT3 Mulai Tahun 2019

Berikut adalah format baharu instrumen Pentaksiran Tingkatan 3 bagi setiap 20 subjek yang akan digunapakai bermula tahun 2019. Dikongsikan juga penerangan lanjut termasuklah jenis kertas soalan dan permarkahan bagi PT3.

No 1FORMAT BAHARU PENTAKSIRAN PT3 : BAHASA MELAYU
PERKARAKERTAS 1 (02/1)KERTAS 2 (02/2)KERTAS 1 (03/1)KERTAS 2 (03/2)
Jenis InstrumenUjian BertulisUjian BertulisUjian Lisan (Bertutur)Ujian Lisan (Mendengar)
Jenis Item
 • Objektif Aneka Pilihan (OAP)
 • Objektif Pelbagai Bentuk (OPB)
 • Subjektif Respons Terhad
 • Subjektif Respons Terhad
 • Subjektif Respons Terbuka
Subjektif Respons Terbuka
 • Objektif Aneka Pilihan (OAP)
 • Objektif Pelbagai Bentuk (OPB)
 • Subjektif Respon Terhad
Bentuk TugasanIndividuIndividuIndividuIndividu
Bahagian / Bilangan Soalan

Bahagian A:
20 soalan OAP
Sistem Bahasa Pemahaman Teks

Bahagian B:
Soalan 1: OPB Sistem Bahasa
Soalan 2: Subjektif Pemahaman Petikan
Soalan 3: Subjektif Novel

Bahagian C:
2 soalan (Jawab 1 soalan sahaja): Subjektif Pemindahan Maklumat

Jumlah: 3 Bahagian 
Jawab semua soalan Bahagian A dan Bahagian B serta satu soalan daripada Bahagian C.

Bahagian A:
Subjektif Penulisan
– Sebuah karangan pendek

Bahagian B:
3 soalan (Jawab 1 soalan sahaja): Subjektif Penulisan
– Sebuah karangan

Jumlah: 2 Bahagian

Jawab semua soalan Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B. 

 • 24 tajuk berdasarkan 8 tema
 • Pilih 1 tajuk untuk perbincangan kumpulan
 • Subjektif
 • 20 soalan
 • Objektif
 • Subjektif
Jumlah Markah
 • Bahagian A: 20 markah
 • Bahagian B: 25 markah
 • Bahagian C: 15 markah
 • Bahagian A: 10 markah
 • Bahagian B: 30 markah
30 markah20 markah
Jumlah: 100 markahJumlah: 50 markah
Tempoh Ujian1 jam 30 minit

1 jam

10 – 12 minit30 minit
Konstruk
 • Pengetahuan sistem bahasa
 • Kemahiran membaca dan memahami
 • Kemahiran memindah maklumat
 • Kemahiran menulis
 • Kemahiran kreatif dan apresiasi bahasa
Kemahiran Lisan – Bertutur dan berbincangKemahiran Lisan – Mendengar dan memahami
Kaedah Penskoran
 • Dikotomus
 • Analitik
 • Holistik
No 2FORMAT BAHARU PENTAKSIRAN PT3 : BAHASA INGGERIS
PERKARAKERTAS 1 (12/1)KERTAS 2 (12/2)KERTAS 3 (12/3)KERTAS 4 (12/4)
Jenis InstrumenUjian Bertulis:
(Reading and Use of English) Pemahaman 
Ujian Bertulis: (Writing) PenulisanUjian Lisan: (Speaking) BertuturUjian Lisan: (Listening) Mendengar
Jenis Item
 • Objektif Aneka Pilihan (OAP)
 • Objektif Pelbagai Bentuk (OPB)
 • Subjektif Respons Terhad
 • Subjektif Respons Terhad
 • Subjektif Respons Terbuka
 • Subjektif Respons Terhad
 • Subjektif Respons Terbuka
 • Objektif Aneka Pilihan (OAP)
 • Objektif Pelbagai Bentuk (OPB)
Bentuk TugasanIndividuIndividuBerpasanganIndividu
Bahagian / Bilangan Soalan

Bahagian 1:
8 soalan OAP
(Short Texts MCQ)

Bahagian 2:
8 soalan OPB
(Error Correction)

Bahagian 3:
8 soalan OPB (Information Transfer)

Bahagian 4:
10 soalan OPB & Subjektif Respons Terhad
(Short Answer)

Bahagian 5:
6 soalan OPB
(Matching) Gapped Text

Bahagian 1:
1 soalan (Subjektif Respons Terhad)
Short communicative message

Bahagian 2:
1 soalan (Subjektif Respons Terhad)
Notes expansion

Bahagian 1:
2 soalan untuk setiap calon (Subjektif Respons Terhad)
Interview

Bahagian 2:
1 soalan untuk setiap calon (Subjektif Respons Terhad)
Individual prompt-card story (Story-telling)

Bahagian 3:
1 soalan untuk kedua-dua calon
Discussion Task

Bahagian 1:
5 soalan OAP
(3-option visual MCQ)

Bahagian 2:
5 soalan OPB
Matching (Sequencing)

Bahagian 3:
5 soalan OAP
3-option MCQ
(Information Transfer)

Bahagian 4:
5 soalan OPB
Note completion – monologue

Bahagian 5:
5 soalan OPB
Note completion – dialogue

 

Jumlah Markah
 • Bahagian 1: 8 markah
 • Bahagian 2: 8 markah
 • Bahagian 3: 8 markah
 • Bahagian 4: 10 markah
 • Bahagian 5: 6 markah

JUMLAH : 40 markah

 • Bahagian 1: 20 markah
 • Bahagian 2: 20 markah

JUMLAH : 40 markah

 • Pemeriksa 1: 15 markah
 • Pemeriksa 2: 5 markah

JUMLAH : 20 markah

 • Bahagian 1: 5 markah
 • Bahagian 2: 5 markah
 • Bahagian 3: 5 markah
 • Bahagian 4: 5 markah
 • Bahagian 5: 5 markah

JUMLAH : 25 markah

Wajaran25%

25%

25%25%
Tempoh Ujian1 jam 15 minit

1 jam

11 minit
35 minit
Konstruk
 • Pengetahuan sistem bahasa
 • Kemahiran membaca dan memahami
 • Kemahiran memindah maklumat
 • Kemahiran menulis
 • Kemahiran kreatif dan apresiasi bahasa
 • Kemahiran bertutur
 • Kemahiran mendengar
Kaedah Penskoran 
 • Dikotomus
 • Analitik
 • Analitik
 • Holistik
 • Analistik 
 • Holistik
 • Dikotomus
No 3FORMAT BAHARU PENTAKSIRAN PT3 : SEJARAH
PERKARAKETERANGAN
Jenis InstrumenUjian BertulisKerja Kursus (Sekolah)
Jenis Item
 • Objektif Aneka Pilihan (OAP)
 • Subjektif Respons Terbuka
 • Subjektif Respons Terhad

Tugasan

Bilangan Soalan
 • Bahagian A:
  20 Soalan Objektif Aneka Pilihan (OAP)
 • Bahagian B:
  4 Soalan Subjektif Respons Terbuka (Jawab Kesemua Soalan)
 • Bahagian C:
  4 Soalan Subjektif (Jawab 2 soalan sahaja)
Satu Tugasan
Jumlah Markah
 • Bahagian A:
  20 markah
 • Bahagian B:
  40 markah
 • Bahagian C:
  40 Markah
 • Jumlah:
  100 Markah
100 Markah
Wajaran80%20%
Tempoh Ujian2 jam

Semasa Pengajian Tingkatan 3

Konstruk
 • Mengingat 
 • Memahami
 • Mengaplikasi
 • Menganalisis
 • Menilai
 • Menjana Idea
Kaedah Penskoran
 • Dikotomus
 • Analitik

Rubrik Penskoran

No 4FORMAT BAHARU PENTAKSIRAN PT3 : GEOGRAFI
PERKARAKETERANGAN
Jenis InstrumenUjian BertulisKerja Kursus (Sekolah)
Jenis Item
 • Objektif Aneka Pilihan (OAP)
 • Subjektif Respons Terbuka
 • Subjektif Respons Terhad

Tugasan

Bilangan Soalan
 • Bahagian A:
  20 Soalan Objektif Aneka Pilihan (OAP)
 • Bahagian B:
  4 Soalan Subjektif Respons Terbuka (Jawab Kesemua Soalan)
 • Bahagian C:
  4 Soalan Subjektif (Jawab 2 soalan sahaja)
Satu Tugasan
Jumlah Markah
 • Bahagian A:
  20 markah
 • Bahagian B:
  50 markah
 • Bahagian C:
  30 Markah
 • Jumlah:
  100 Markah
100 Markah
Wajaran80%20%
Tempoh Ujian2 jam

Semasa Pengajian Tingkatan 3

Konstruk
 • Mengingat dan memahami
 • Mengaplikasi
 • Menganalisis
 • Menilai
 • Mencipta
Kaedah Penskoran
 • Dikotomus
 • Analitik

Rubrik Penskoran

No 5FORMAT BAHARU PENTAKSIRAN PT3 : PENDIDIKAN ISLAM
PERKARAKETERANGAN
Jenis InstrumenUjian BertulisUjian Amali (Sekolah)
Jenis Item
 • Objektif Aneka Pilihan (OAP)
 • Objektif Pelbagai Bentuk
 • Subjektif Respons Terbuka dan Subjektif Respons Terhad
 • Subjektif Berstruktur

Tugasan Amal

Bilangan Soalan
 • Bahagian A:
  20 Soalan Objektif Aneka Pilihan (OAP)
 • Bahagian B:
  Bidang Al-Quran dan Hadis / Jawi
  2 soalan Subjektif & Objektif
 • Bahagian C:
  Bidang Akidah
  1 soalan Subjektif & Objektif
 • Bahagian D:
  Bidang Fikah
  1 soalan Subjektif & Objektif 
 • Bahagian E:
  Bidang Sirah, Tamadun Islam dan Akhlak Islamiah
  1 soalan Subjektif & Objektif 
Jumlah Markah
 • Bahagian A:
  20 markah
 • Bahagian B:
  20 markah
 • Bahagian C:
  20 Markah
 • Bahagian D:
  20 markah
 • Bahagian E:
  20 Markah
 • Jumlah:
  100 Markah
100 Markah
Wajaran80%20%
Tempoh Ujian2 jam

Semasa Pengajian Tingkatan 3

Konstruk
 • Mengingati
 • Memahami
 • Mengaplikasi
 • Kemahiran Tilawah
 • Kemahiran Amali Fardu Ain
Kaedah Penskoran
 • Dikotomus
 • Analitik
 • Holistik

Rubrik Penskoran

No 6FORMAT BAHARU PENTAKSIRAN PT3 : MATEMATIK
PERKARAKETERANGAN
Jenis InstrumenUjian Bertulis
Jenis Item
 • Objektif Aneka Pilihan (OAP)
 • Objektif Pelbagai Bentuk
 • Subjektif Respons Terhad
Bilangan Soalan
 • Bahagian A:
  20 Soalan Objektif Aneka Pilihan (OAP)
 • Bahagian B:
  5 Soalan OPB
 • Bahagian C:
  6 Soalan Subjektif
Jumlah Markah
 • Bahagian A:
  20 markah
 • Bahagian B:
  20 markah
 • Bahagian C:
  60 Markah
 • Jumlah:
  100 Markah
Tempoh Ujian2 jam
Konstruk
 • Mengingati
 • Memahami
 • Mengaplikasi
 • Menyelesai Masalah
Kaedah Penskoran
 • Dikotomus
 • Analitik
No 7FORMAT BAHARU PENTAKSIRAN PT3 : SAINS
PERKARAKETERANGAN
Jenis InstrumenUjian Bertulis
Jenis Item
 • Objektif Aneka Pilihan (OAP)
 • Objektif Pelbagai Bentuk
 • Subjektif Respons Terhad
 • Subjektif Respons Terbuka
Bilangan Soalan
 • Bahagian A:
  20 Soalan Objektif
 • Bahagian B:
  5 Soalan
 • Bahagian C:
  6 Soalan
Jumlah Markah
 • Bahagian A:
  20 markah
 • Bahagian B:
  20 markah
 • Bahagian C:
  60 markah
 • Jumlah:
  100 markah
Tempoh Ujian2 jam
Konstruk
 • Mengingati
 • Memahami
 • Mengaplikasi
 • Menganalisis
 • Menilai
 • Mencipta
Kaedah Penskoran
 • Dikotomus
 • Analitik
 • Holistik
No 8FORMAT BAHARU PENTAKSIRAN PT3 : BAHASA ARAB (31)
PERKARAKERTAS 1 (31/1)KERTAS 2 (32/1)
Jenis InstrumenUjian BertulisUjian Lisan (Sekolah)

 • Mendengar
 • Bertutur
Jenis Item
 • Objektif Aneka Pilihan (OAP)
 • Objektif Pelbagai Bentuk (OPB)
 • Subjektif Respons Terbuka
 • Subjektif Respons Terhad

Tugasan

Bilangan Soalan
 • Bahagian A:
  20 Soalan Objektif Aneka Pilihan (OAP)
  Pengetahuan Sistem Bahasa
 • Bahagian B:
  3 Soalan OPB dan Subjektif
  Sistem Bahasa 
 • Bahagian C:
  7 Soalan Subjektif
  Pemahaman Teks
 • Bahagian D:
  5 Soalan Subjektif
  Pemindahan Maklumat
 • Bahagian E:
  3 Soalan Subjektif (Pilih 1 Soalan Sahaja)
Jumlah Markah
 • Bahagian A:
  20 markah
 • Bahagian B:
  30 markah
 • Bahagian C:
  15 Markah
 • Bahagian D:
  15 markah
 • Bahagian E:
  20 Markah
 • Jumlah:
  100 Markah
 • Mendengar:
  30 markah
 • Bertutur:
  20 markah
 • Jumlah:
  50 Markah
Wajaran80%20%
Tempoh Ujian2 jam

Semasa Pengajian Tingkatan 3

Konstruk
 • Pengetahuan Sistem Bahasa
 • Kemahiran Membaca dan Memahami
 • Kemahiran Menulis 
 • Kemahiran Kreatif dan Apresiasi Bahasa
 • Kemahiran Mendengar
 • Kemahiran Bertutur
Kaedah Penskoran
 • Dikotomus
 • Analitik
 • Holistik
 • Analitik
 • Holistik
No 9BAHASA CINA (32), BAHASA TAMIL (33), BAHASA PUNJABI (34), BAHASA IBAN (37), BAHASA KADAZANDUSUN (38), BAHASA SEMAI (39)
PERKARAKETERANGAN
Jenis InstrumenUjian Bertulis
Jenis Item
 • Objektif Aneka Pilihan (OAP)
 • Objektif Pelbagai Bentuk
 • Subjektif Respons Terbuka
 • Subjektif Respons Terhad
Bilangan Soalan
 • Bahagian A:
  20 Soalan Objektif Aneka Pilihan (OAP)
  Sistem Bahasa dan Pemahaman
 • Bahagian B:
  3-10 Soalan
  Sistem Bahasa dan Pemahaman
 • Bahagian C:
  2-7 soalan
  Pemahaman Teks
 • Bahagian D:
  1-5 soalan
  Pemindahan Maklumat
 • Bahagian E:
  3 Soalan Subjektif (Pilih 1 soalan sahaja)
  Penulisan Karangan
Jumlah Markah
 • Bahagian A:
  20 markah
 • Bahagian B:
  20-25 markah
 • Bahagian C:
  15 Markah
 • Bahagian D:
  10-15 markah
 • Bahagian E:
  30 Markah
 • Jumlah:
  100 Markah
Tempoh Ujian2 jam
Konstruk
 • Pengetahuan sistem bahasa
 • Kemahiran membaca dan memahami
 • Kemahiran memindahkan maklumat
 • Kemahiran menulis
 • Kemahiran kreatif dan apresiasi bahasa
Kaedah Penskoran
 • Dikotomus
 • Analitik
 • Holistik
No 10FORMAT BAHARU PENTAKSIRAN PT3 : SENI VISUAL (62)
PERKARAKETERANGAN
Jenis InstrumenTugasan Amali (Projek)
Jenis Item

Subjektif Respons Terbuka

Bentuk Tugasan
 • 1 Tugasn Individu
 • 1 Tugasan Berkumpulan 
Markah

Band 1 – Band 4 (Standard Prestasi)

Tempoh Ujian
 • Pentaksiran Sekolah; Berterusan (Ting. 1 – TIng 3)
 • Pentaksiran Pusat: Februari hingga Julai (Ting. 3)
Wajaran
 • Kognitif – 30%
 • Kemahiran – 60%
 • Nilai – 10%
KonstrukKognitif

 • Mengetahui
 • Memahami
 • Mengaplikasi
 • Menganalisis
 • Menilai
 • Mencipta
Kemahiran

 • Limitasi
 • Manipulasi 
 • Ketepatan
 • Artikulasi
 • Naturalisasi
 Nilai

 • Penerimaan
 • Bertindak Balas
 • Penilaian
 • Pengorganisasian
 • Perwatakan berdasarkan nilai
Kaedah Penskoran

Merujuk Standard Prestasi

No 11FORMAT BAHARU PENTAKSIRAN PT3 : SENI TARI (63)
PERKARAKETERANGAN
Jenis InstrumenTugasan Amali (Projek)
Jenis Item

Subjektif Respons Terbuka

Bentuk Tugasan

1 Tugasn Individ

Markah

Band 1 – Band 4 (Standard Prestasi)

Tempoh Ujian
 • Pentaksiran Sekolah; Berterusan (Ting. 1 – TIng 3)
 • Pentaksiran Pusat: Februari hingga Julai (Ting. 3)
Wajaran
 • Kognitif – 30%
 • Kemahiran – 60%
 • Nilai – 10%
KonstrukKognitif

 • Mengetahui
 • Memahami
 • Mengaplikasi
 • Menganalisis
 • Menilai
 • Mencipta
Kemahiran

 • Pergerakan Asas
 • Pergerakan Gabungan
 • Persepsi
 • Tenaga
Nilai

 • Penerimaan
 • Bertindak Balas
 • Penilaian
Kaedah Penskoran

Merujuk Standard Prestasi

No 12FORMAT BAHARU PENTAKSIRAN PT3 : SENI MUZIK (64)
PERKARAKETERANGAN
Jenis InstrumenTugasan Amali (Projek)
Jenis Item

Subjektif Respons Terbuk

Bentuk Tugasan

1 Tugasn Individu

Markah

Band 1 – Band 4 (Standard Prestasi)

Tempoh Ujian
 • Pentaksiran Sekolah; Berterusan (Ting. 1 – TIng 3)
 • Pentaksiran Pusat: Februari hingga Julai (Ting. 3)
Wajaran
 • Kognitif – 30%
 • Kemahiran – 60%
 • Nilai – 10%
KonstrukKognitif

 • Mengetahui
 • Memahami
 • Mengaplikasi
 • Menganalisis
 • Menilai
 • Mencipta
Kemahiran

 • Limitasi
 • Manipulasi
 • Ketepatan
 • Artikulasi
Nilai

 • Penerimaan
 • Bertindak Balas
 • Penilaian
 • Amalan
Kaedah Penskoran

Merujuk Standard Prestasi
Individu: Pembetulan portfolio, amali berkaitan tugasan dan ujian bertulis yang dilaksanakan di peringkat pentaksiran sekolah

No 13FORMAT BAHARU PENTAKSIRAN PT3 : SENI TEATER (65)
PERKARAKETERANGAN
Jenis InstrumenTugasan Amali (Projek)
Jenis Item

Subjektif Respons Terbuka

Bentuk Tugasan

1 Tugasn Individu

Markah

Band 1 – Band 4 (Standard Prestasi)

Tempoh Ujian
 • Pentaksiran Sekolah; Berterusan (Ting. 1 – TIng 3)
 • Pentaksiran Pusat: Februari hingga Julai (Ting. 3)
Wajaran
 • Kognitif – 30%
 • Kemahiran – 60%
 • Nilai – 10%
KonstrukKognitif

 • Mengetahui
 • Memahami
 • Mengaplikasi
 • Menganalisis
 • Menilai
 • Mencipta
Kemahiran

 • Limitasi
 • Manipulasi
 • Ketepatan
 • Artikulasi
Nilai

 • Penerimaan
 • Bertindak Balas
 • Penilaian
 • Amalan
Kaedah Penskoran

Merujuk Standard Prestasi
Individu: Pembetulan portfolio, amali berkaitan tugasan dan ujian bertulis yang dilaksanakan di peringkat pentaksiran sekolah

 No 14FORMAT BAHARU PENTAKSIRAN PT3 : ASAS SAINS KOMPUTER (70)
PERKARAKERTAS 1 (31/1)KERTAS 2 (32/1)
Jenis InstrumenUjian BertulisKerja Kursus (Sekolah)
Jenis Item
 • Objektif Aneka Pilihan (OAP)
 • Objektif Pelbagai Bentuk (OPB)
 • Subjektif Respons Terbuka
 • Subjektif Respons Terhad
 • Subjektif Berstruktur

Amali / Projek

Bilangan Soalan
 • Bahagian A:
  15 Soalan Objektif Aneka Pilihan (OAP)
 • Bahagian B:
  20 Soalan OPB
 • Bahagian C:
  3 Soalan Subjektif
Satu amali / projek
Jumlah Markah
 • Bahagian A:
  15 markah
 • Bahagian B:
  55 markah
 • Bahagian C:
  30 Markah
 • Jumlah:
  100 Markah

 

Jumlah:
100 Markah

Wajaran70%30%
Tempoh Ujian2 jam

Semasa Pengajian Tingkatan 3

Konstruk
 • Mengingat 
 • Memahami
 • Mengaplikasi
 • Menganalisis
 • Menilai
 • Mencipta

 

Kaedah Penskoran
 • Analitik
 • Holistik

Rubrik Penskoran

No 15FORMAT BAHARU PENTAKSIRAN PT3 : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (71)
PERKARAKERTAS 1 (31/1)KERTAS 2 (32/1)
Jenis InstrumenUjian BertulisKerja Kursus (Sekolah)
Jenis Item
 • Objektif Aneka Pilihan (OAP)
 • Objektif Pelbagai Bentuk (OPB)
 • Subjektif Respons Terbuka
 • Subjektif Respons Terhad
 • Subjektif Berstruktur

Amali / Projek

Bilangan Soalan
 • Bahagian A:
  15 Soalan OAP
 • Bahagian B:
  20 Soalan OPB
 • Bahagian C:
  3 Soalan Subjektif
Satu amali / projek
Jumlah Markah
 • Bahagian A:
  15 markah
 • Bahagian B:
  55 markah
 • Bahagian C:
  30 Markah
 • Jumlah:
  100 Markah

 

Jumlah:
100 Markah

Wajaran70%30%
Tempoh Ujian2 jam

Semasa Pengajian Tingkatan 3

Konstruk
 • Mengingat 
 • Memahami
 • Mengaplikasi
 • Menganalisis
 • Menilai
 • Mencipta

 

Kaedah Penskoran
 • Analitik
 • Holistik

Rubrik Penskoran

SUMBER : Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia

Semoga perkongsian Format Baharu Pentaksiran PT3 yang terkini bermula tahun 2019 ini dapat memberikan penjelasan dan pencerahan buat para pelajar yang bakal menduduki Pentaksiran Tingkatan 3 dengan format baru bermula tahun 2019. Diharap para guru juga akan memperoleh manfaat daripada perkongsian ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *

Contoh Surat Rasmi Tidak Hadir Ke Sekolah

Contoh Surat Rasmi Tidak Hadir Ke Sekolah

cara login ezhasil

Login ezHasil Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)