in

Kadar Dividen ASB ASN 2017 Dan Bonus

Jumlah Dividen Dan Bonus ASB 2017/ ASN. Ramai pelabur ASB dan ASN menanti penuh debar berapakah Kadar Dividen ASB ASN 2017 beserta pembayaran Bonus. Seperti kebiasaannya, kadar atau jumlah pembayaran dividen dan bonus Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan Amanah Saham Nasional (ASN) akan diumumkan pada hujung setiap tahun. Untuk tahun 2017, kadar dividen dan bonus ASB/ ASN dijangka diumumkan pada minggu kedua atau selewat-lewatnya hujung bulan Disember 2017 (Tarikh rasmi pengumuman pada 22 Disember 2017 – Jumaat). Pada tahun lepas, ianya telah diumumkan pada 22 Disember 2016.

Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) menerusi satu makluman telah mengumumkan akan penangguhan urusniaga ASB dan ASN dari 20 Disember 2017 sehingga 1 Januari 2018. Ianya bertujuan untuk pengagihan pendapatan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2017. Pembukaan semula urus niaga adalah pada 2 Januari 2018.

Kadar Dividen ASB ASN 2017 Dan Bonus

Jumlah Pembayaran Dividen ASB/ ASN Tahun 2017

Berikut dikongsikan maklumat pembayaran kadar dividen dan bonus untuk ASB dan ASN untuk tahun kewangan berakhir 31/12/2017.

Kadar Dividen ASB Dan ASN 2017 Dan Jumlah Pembayaran Bonus

Jumlah pembayaran dividen dan bonus tahun 2017 untuk Amanah Saham Bumiputera (ASB) adalah seperti berikut :-

1. Amanah Saham Bumiputera (ASB)

 • Dividen : 7 sen/ unit
 • Bonus : 0.25 sen/ unit
 • Bonus Khas Ulang Tahun PNB ke-40 iaitu sebanyak 1 sen seunit untuk baki sehingga 10,000 unit pertama
 • Jumlah Pembayaran 2017 : 7.25 sen/ unit + 1 sen/ unit (Hanya bagi pegangan unit 10,000 pertama) = 8.25 sen/ unit
 • Tarikh pembayaran : 1 Januari 2018 (Dividen dan bonus & 1 Mac 2018 untuk bonus khas

Kadar Dividen ASB ASN 2017 Dan Bonus

Kadar dividen dan bonus untuk pelaburan Amanah Saham Nasional (ASN) pula adalah seperti berikut :-

2. Amanah Saham Nasional (ASN)

 • Jumlah Pembayaran 2017 : 3.65 sen/ unit

Cara Pengiraan Dividen Dan Bonus ASB 2017

Untuk panduan pelabur, berikut dikongsikan cara membuat pengiraan Dividen dan Bonus ASB tahun 2017.

 • Dividen = 7.00%
 • Bonus = 0.25% (Kiraan baru bonus adalah berdasarkan kepada purata baki terendah selama setahun atau 12 bulan. Sebelum ini kiraan berdasarkan kepada purata selama 120 bulan)
 • Bonus Ulang Tahun = 1.00% (Kiraan berdasarkan kepada baki terendah 12 bulan untuk maksimum sebanyak RM10,000 sahaja).

Pengiraan

Contoh dari awal 2017 (bulan 1) anda mempunyai sebanyak RM100,000 dalam Akaun ASB. Jumlah yang anda dapat adalah seperti berikut :-

1. Dividen

 • RM100,000 x 7.00% = RM7,000

2. Bonus

 • RM100,000 x 0.25% = RM250

3. Bonus Ulang Tahun ASB

 • RM10,000 x 1.00% = RM100
 • Jika jumlah pelaburan kurang dari 10,000 maka jumlah yang ada dalam akaun sahaja akan mendapat 1%

Nota Penting

Bagi membolehkan Pemegang Unit membuat urus niaga atas talian serta menerima penyata secara elektronik, pelabur adalah dinasihatkan untuk mengemaskini maklumat nombor telefon bimbit serta alamat e-mel di ejen-ejen atau cawangan ASNB

 1. Pembayaran pengagihan pendapatan (dividen) dan bonus ASB/ASN akan dikreditkan secara automatik ke dalam akaun pemegang unit dan pelabur. Dengan pengenalan MyASNB,pada tahun 2017, pelabur boleh berurusniaga tanpa buku pelaburan. Pelabur hanya perlu membawa kad pengenalan sebagai dokumen pengenalan diri untuk berurusan dengan ASNB, sama ada di cawangan atau ejen ASNB yang dilantik.
 2. Tanpa buku pelaburan, pelabur kini mempunyai pilihan untuk membuat semakan baki termasuk kemaskini dan menambah pelaburan di kaunter ataupun menggunakan transaksi ASB secara online dengan mendaftar di Portal MyASNB.

Notis penangguhan urusniaga ASB/ ASNB adalah seperti berikut :-

Kadar Dividen ASB ASN 2017 Dan Bonus

Kadar Dividen Dan Bonus ASB Dari Tahun 1990 Sehingga 2016

Berikut adalah jumlah dividen dan bonus ASB dan ASN tahun 2016 yang telah diumumkan pada 22 Disember 2016.

 • Dividen : 6.75 sen/ unit
 • Bonus : 0.50 sen/ unit
 • Jumlah : 7.25 sen/ unit

* Jumlah pengagihan untuk Amanah Saham Nasional (ASN) pula adalah 5 sen seunit.

Rekod Pembayaran Dividen Dan Bonus ASB Dari Tahun 1990 Hingga 2016

Untuk rekod dan perbandingan, berikut adalah kadar dividen dan bonus ASB tahun 2016 beserta rekod pengagihan untuk tahun-tahun lepas iaitu dari tahun 1990 sehingga 2015.

Ianya merangkumi Tahun : Kadar Dividen ASB + Kadar Bonus ASB = JUMLAH (sen : unit)

2010 Hingga 2016

 • 2016 : 6.75 + 0.5 = 7.25
 • 2015 : 7.25 + 0.5 = 7.75
 • 2014 : 7.5 + 1 = 8.5
 • 2013 : 7.7 + 1 = 8.7
 • 2012 : 7.75 + 1.15 = 8.9
 • 2011 : 7.65 + 1.15 = 8.8
 • 2010 : 7.5 + 1.25 = 8.75

2000 Hingga 2009

 • 2009 : 7.3 + 1.25 = 8.55
 • 2008 : 7 + 1.75 = 8.75
 • 2007 : 8 + 1 = 9
 • 2006 : 7.3 + 1.25 = 8.55
 • 2005 : 7.25 + 1.75 = 9
 • 2004 : 7.25 + 2 = 9.25
 • 2003 : 7.25 + 2 = 9.25
 • 2002 : 7 + 2 = 9
 • 2001 : 7 + 3 = 10
 • 2000 : 9.75 + 2 = 11.75

1990 Hingga 1999

 • 1999 : 8.5 + 1.50 + 2.00 (special bonus) = 12
 • 1998 : 8 + 2.5 = 10.5
 • 1997 : 10.25 + 1.25 = 11.5
 • 1996 : 10.25 + 3 = 13.25
 • 1995 : 10 + 3 = 13
 • 1994 : 9.5 + 4.5 = 14
 • 1993 : 9 + 4.5 = 13.5
 • 1992 : 7.5 + 5 = 12.5
 • 1991 : 8.5 + 4 = 12.5
 • 1990 : 8 + 6 = 14

Semoga jumlah pembayaran Kadar Dividen ASB ASN 2017 Dan Bonus yang bakal diumumkan nanti oleh ASNB adalah lebih baik dari tahun sebelumnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pendaftaran ADAM50 Amanah Dana Anak Malaysia 2050

Pendaftaran ADAM50 Amanah Dana Anak Malaysia

Perbezaan Politeknik Premier Dan Konvensional/METrO

Perbezaan Politeknik Premier Dan Konvensional/METrO