in

Kadar Dividen ASB ASN 2019 Dan Bonus

Jumlah Dividen Dan Bonus ASB 2019/ ASN. Ramai pelabur ASB dan ASN menanti penuh debar berapakah Kadar Dividen ASB ASN 2019 beserta pembayaran Bonus. Seperti kebiasaannya, kadar atau jumlah pembayaran dividen dan bonus Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan Amanah Saham Nasional (ASN) akan diumumkan pada hujung setiap tahun. Untuk tahun 2019, kadar dividen dan bonus ASB/ ASN diumumkan pada minggu kedua bulan Disember iaitu 18 Disember 2019.

Bagi tahun 2018, Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) menerusi satu makluman telah mengumumkan akan penangguhan urusniaga ASB dan ASN dari 21 Disember 2018 sehingga 1 Januari 2019. Ianya bertujuan untuk pengagihan pendapatan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018. Pembukaan semula urus niaga adalah pada 2 Januari 2019.

Kadar Dividen ASB ASN 2019 Dan Bonus

Jumlah Pembayaran Dividen ASB/ ASN Tahun 2019

Berikut dikongsikan maklumat pembayaran kadar dividen ASB/ ASN dan bonus untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2019 yang dipertik dari kenyataan akhbar Amanah Saham Nasional Berhad.

KADAR DIVIDEN ASB DAN BONUS SERTA KADAR ASN TAHUN 2019

1. Amanah Saham Bumiputera (ASB)

TAHUNKADAR DIVIDEN ASB (SEN / UNIT)KADAR BONUS ASB (SEN / UNIT)PULANGAN EFEKTIF (SEN / UNIT)
20195.00 0.505.50
 • Boleh semak jumlah dividen dan bonus yang diperolehi apabila urusniaga dibuka pada 2 Januari 2020

2. Amanah Saham Nasional (ASN)

 • Jumlah pembayaran : 2.75 sen/ unit

Notis penangguhan urusniaga ASB/ ASNB adalah seperti berikut :-

ASB 2019 tutup

CARA PENGIRAAN DIVIDEN DAN BONUS ASB 2019

Berikut adalah cara pengiraan dividen serta bonus ASB tahun 2019:-

 • Kadar Dividen ASB @ 5.00% (Jumlah pengiraan adalah berdasarkan kepada purata baki minimum bulanan terendah 12 bulan)
 • Bonus @ 0.50% (Jumlah pengiraan baru bonus adalah berdasarkan kepada purata baki minimum bulanan terendah 12 bulan)

Contoh Pengiraan

Pelabur mempunyai pelaburan sebanyak RM100,000 dari awal tahun Januari 2019. Jumlah yang beliau perolehi adalah seperti berikut :-

A. Dividen

 • RM100,000 x 5.00% x 12/ 12 bulan = RM5,000

B. Bonus

 • RM100,000 x 0.50% x 12/ 12 bulan = RM500

Nota : Pelabur akan mendapat dividen dan bonus sebanyak RM5,000 + RM500 = RM5,500 jika tiada pengeluaran atas pelaburan dilakukan sepanjang 12 bulan pada tahun 2019. Jika pengeluaran dilakukan, jumlah dividen dan bonus akan dikira berdasarkan kepada purata baki minimum bulanan terendah 12 bulan

KAEDAH PENGIRAAN ZAKAT KE ATAS ASB 2019

Pengiraan zakat ke atas pelaburan ASB boleh dibahagikan kepada beberapa kaedah dan situasi seperti berikut:

*Nota : Nisab zakat untuk tahun 2019 di Wilayah Persekutuan adalah RM13,968

1. Pelaburan Menggunakan Wang/ Modal Sendiri

Bagi situasi ini pengiraan zakat adalah berkadar langsung dengan jumlah pelaburan dan keuntungan (dividen, bonus dan pendapatan ASB) yang diperolehi. 

Formulanya adalah seperti berikut: 

 • [Baki Akhir Tahun Modal Pelaburan + Dividen/ Pendapatan ASB] x 2.5% (Kadar Zakat)

Contoh (i): 

RM 200, 000 (Baki Akhir Tahun Modal Pelaburan) + RM11, 000 (Dividen / Pendapatan ASB 2019 iaitu 5.50%)
= RM211, 000 x 2.5%
= RM5, 275 

Justeru, zakat yang wajib ditunaikan adalah sebanyak RM5, 275

Contoh (ii): 

RM15, 000 (Baki Akhir Tahun Modal Pelaburan) + RM825 (Dividen/Pendapatan ASB 2019 iaitu 5.50%)
= RM15, 825 x 2.5%
= RM395.62 

Justeru, zakat yang wajib ditunaikan adalah sebanyak RM395.62

2. Pelaburan Menggunakan Fasiliti Pembiayaan ASB Dengan Pihak Bank

Bagi situasi ini, pengiraan zakat hanya akan dikenakan ke atas dividen atau keuntungan yang diperolehi sahaja. Namun begitu, bagi modal pelaburan tidak dikenakan zakat ke atasnya kecuali setelah berlakunya penebusan sijil pelaburan ataupun setelah selesai tempoh bayaran balik pembiayaan.

Formulanya adalah seperti berikut: 

 • Dividen / Pendapatan ASB x 2.5%
Kes 1: Dividen/ Pendapatan ASB yang diperolehi TIDAK DIGUNAKAN untuk membuat pembayaran semula pembiayaan

Contoh:

Modal Pelaburan Maksimum RM200, 000 [dalam bentuk sijil pelaburan]
Dividen/ Pendapatan ASB 2019: 5.50% dari RM200, 000 = RM11, 000
= RM11, 000 x 2.5%
= RM275 

Justeru, zakat yang dikenakan adalah RM275  

 • Dalam contoh ini, nilai dividen yang diperolehi tidak melebihi nisab tahunan zakat pada tahun 2019 iaitu RM13, 968. 
 • Zakat tetap dikenakan kerana dalam contoh di atas, pendapatan dari ASB tersebut dicampurkan dengan kesemua pemilikan harta individu yang telah cukup haulnya untuk dizakatkan.
 • Jadi kecukupan nisab dikira secara relatif dengan dicampurkan harta-harta lain yang berada di bawah pemilikan individu terbabit. 
 • Namun, jika individu yang terbabit tidak mempunyai harta-harta lain yang cukup haul dan sedia dizakatkan, maka zakat TIDAK DIKENAKAN ke atas dividen/pendapatan ASB yang tidak mencukupi nisab itu tadi.
 • Kaedah yang sama juga terpakai ke atas nilai-nilai lain di bawah nilai pelaburan maksimum.
Kes 2: Dividen/ Pendapatan ASB yang diperolehi DIGUNAKAN untuk melakukan pembayaran semula pembiayaan
Dalam kes ini, zakat hanya akan dikenakan ke atas baki atau lebihan dividen/pendapatan ASB yang masih ada setelah ditolak jumlah pembayaran semula pembiayaan.

Contoh:

Modal Pelaburan Maksimum RM200, 000 [dalam bentuk sijil pelaburan]
Dividen/ Pendapatan ASB 2019: 5.50% dari RM200, 000 = RM11, 000

Jumlah pembayaran semula pembiayaan selama setahun (dikira berdasarkan tempoh ansuran bulanan pembiayaan pelaburan ASB selama maksimum 30 tahun)
= RM 1, 099 (sebulan) x 12 (bulan) = RM 13,188
= RM 11, 000 (dividen/pendapatan ASB) – RM 13,188 (bayaran semula pembiayaan)
= RM (2,188)

Disebabkan bayaran semula pembiayaan melebihi jumlah dividen yang diterima, maka TIDAK ADA ZAKAT dikenakan. Juga, sekiranya jumlah dividen sama dengan jumlah pembayaran semula pembiayaan, maka zakat tidak akan dikenakan.

3. Perolehan Selepas Penyerahan Semula Sijil Pembiayaan Pelaburan ASB

Sesetengah pelabur menggunakan kaedah membuat pembiayaan pelaburan ASB dan dalam tempoh tertentu membuat penyerahan semula sijil (surrender) serta melangsaikan bayaran baki pembiayaan untuk memperoleh keuntungan dan pulangan.

Formulanya adalah seperti berikut: 

 • [Pulangan tunai selepas penyerahan sijil pelaburan + dividen tahun semasa ASB] x 2.5%
Kes 1: Penyerahan semula sijil pelaburan lebih awal sebelum tamat tempoh pembiayaan

Contoh:

Penyerahan sijil pelaburan pada tahun ke-5 dalam tempoh pembiayaan selama 25 tahun:

[RM22, 002.61 (lebihan tunai penyerahan sijil pelaburan bernilai RM200,000) + RM11,000 (dividen tahun semasa ASB)] = RM33, 002.61
= RM33, 002.61 x 2.5%
= RM825.06

Maka zakat yang dikenakan adalah sebanyak RM825.06

Kes 2: Penyerahan semula sijil pelaburan setelah tamat tempoh pembiayaan

Contoh:

Penyerahan sijil pelaburan pada tahun akhir pembiayaan / selepas tamat tempoh pembiayaan 25 tahun:

[RM200, 000 (nilai penyerahan sijil pada tahun akhir pembiayaan/selepas tamat tempoh pembiayaan) + RM 11, 000 (nilai dividen semasa ASB)] = RM211, 000
= RM211, 000 x 2.5%
= RM5, 275 

Maka zakat yang dikenakan adalah sebanyak RM5, 275

Sebagai perbandingan, berikut adalah cara pengiraan dividen dan bonus tahun 2018 :-

CARA PENGIRAAN DIVIDEN DAN BONUS ASB 2018

Berikut adalah cara pengiraan dividen serta bonus ASB tahun 2018:-

 • Dividen @ 6.50% (Jumlah pengiraan adalah berdasarkan kepada purata baki minimum bulanan terendah 12 bulan)
 • Bonus @ 0.50% (Jumlah pengiraan baru bonus adalah berdasarkan kepada purata baki minimum bulanan terendah 12 bulan)

Contoh Pengiraan Kadar Dividen ASB

Pelabur mempunyai pelaburan sebanyak RM100,000 dari awal tahun Januari 2018. Jumlah yang beliau perolehi adalah seperti berikut :-

A. Dividen

 • RM100,000 x 6.50%/ 100 x 12/ 12 bulan = RM6,500

B. Bonus

 • RM100,000 x 0.50%/ 100 x 12/ 12 bulan = RM500

Nota : Pelabur akan mendapat dividen dan bonus sebanyak RM6,500 + RM500 = RM7,000 jika tiada pengeluaran atas pelaburan dilakukan sepanjang 12 bulan pada tahun 2018. Jika pengeluaran dilakukan, jumlah dividen dan bonus akan dikira berdasarkan kepada purata baki minimum bulanan terendah 12 bulan

KADAR DIVIDEN DAN BONUS ASB DARI TAHUN 1990 SEHINGGA 2018

 • Untuk rekod dan perbandingan, berikut adalah kadar dividen dan bonus ASB untuk tahun-tahun lepas iaitu dari tahun 1990 sehingga 2018 
 • Ianya merangkumi Tahun : Kadar Dividen ASB + Kadar Bonus ASB = JUMLAH (sen : unit)
TAHUNKADAR DIVIDEN ASB (SEN / UNIT)KADAR BONUS ASB (SEN / UNIT)PULANGAN EFEKTIF (SEN / UNIT)
20186.500.57.00
20177.000.25 +1.00 (Bonus Ulang Tahun)7.25
20166.750.57.25
20157.250.57.75
20147.501.08.50
20137.701.08.70
20127.751.158.90
20117.651.158.80
20107.501.258.75
20097.301.258.55
20087.001.758.75
20078.001.009.00
20067.301.258.55
20057.251.759.00
20047.252.009.25
20037.252.009.25
20027.002.009.00
20017.003.0010.00
20009.752.0011.75
19998.501.50 + 2.00 (Special Bonus)12.00
19988.002.5010.50
199710.251.2511.50
199610.253.0013.25
199510.003.0013.00
19949.504.5014.00
19939.004.5013.50
19927.505.0012.50
19918.504.0012.50
19908.006.0014.00

Nota

 • Tahun 2017
  • Bonus Khas Ulang Tahun PNB ke-40 iaitu sebanyak 1 sen seunit untuk baki sehingga 10,000 unit pertama
  • Jumlah Pembayaran 2017 : 7.25 sen/ unit + 1 sen/ unit (Hanya bagi pegangan unit 10,000 pertama)= 8.25 sen/ unit

Semoga jumlah pembayaran Kadar Dividen ASB ASN 2019 Dan Bonus yang bakal diumumkan nanti oleh ASNB adalah lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *

Pendaftaran ADAM50 Amanah Dana Anak Malaysia 2050

Pendaftaran ADAM50 Amanah Dana Anak Malaysia

Perbezaan Politeknik Premier Dan Konvensional/METrO

Perbezaan Politeknik Premier Dan Konvensional/METrO