in

Kerja Kursus Sejarah PT3 2019 Rujukan Dan Panduan TST3

Panduan Membuat Kerja Kursus Sejarah PT3 2019. Umum sedia maklum yang pelajar Tingkatan 3 tahun 2019 adalah dikehendaki untuk menyiapkan Tugasan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Sejarah Tingkatan 3 (TST3). Ianya merupakan salah satu komponen Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang wajib dilaksanakan oleh murid Tingkatan 3 di mana murid adalah dikehendaki membina penyataan masalah daripada tema atau tajuk yang ditentukan oleh pihak sekolah berpandukan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSM Sejarah, iaitu:Kedatangan Kuasa Asing. Tajuk tugasan Sejarah PT3 tahun lepas adalah “Masyarakat Di Kawasan Tempat Tinggal Anda”.

Pelbagai Instrumen adalah merupakan salah satu pentaksiran yang terdapat dalam Peperiksaan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) melibatkan mata pelajaran Geografi dan Sejarah. Jenis pentaksiran lain yang ditaksir adalah pentaksiran berdasarkan kepada Ujian Lisan dan Ujian Lisan (Mendengar dan Bertutur). TST3 Sejarah dilaksanakan bermula dari bulan Mei hingga Jun 2019 Berdasarkan kepada Jadual Peperiksaan PT3 2019,.

Kerja Kursus Sejarah PT3 2019 panduan terbaik

Kerja Kursus Sejarah PT3 2019 – Contoh Dan Panduan

Berikut dikongsikan maklumat berkaitan tugasan dan contoh jawapan kerja kursus Sejarah PT3 tahun 2019 buat rujukan dan panduan pelajar dalam menyiapkan tugasan ini. Segala maklumat yang dikongsikan akan dikemaskini dari masa kesemasa.

Tajuk Tugasan Kerja Kursus Sejarah PT3 2019 Dan Tahun Sebelumnya

Berikut adalah tajuk-tajuk tugasan Sejarah PT3 beserta contoh jawapan. Klik pada pautan tajuk untuk mendapatkan contoh jawapan beserta format tugasan.

 1. 2019 : Pelajar boleh memilih tajuk berdasarkan tajuk dalam buku teks tingkatan 1, 2 atau 3. di mana tajuk yang dipilih perlu dibincangkan terlebih dahulu bersama guru. Contoh cadangan tajuk adalah :-
  • Tema : Kedatangan Kuasa Asing
   • Tajuk : Campur Tangan Dan Penjajahan Kuasa Barat
 2. 2018 : Kajian tentang masyarakat di kawasan tempat tinggal anda
 3. 2017 : Kajian tentang “Satu peristiwa bersejarah di tempat tinggal anda”
 4. 2016 : Bangunan Bersejarah
 5. 2015 : Persetiaan Persekutuan 1895
 6. 2014 : Perpaduan Kaum Di Malaysia

Tugasan PT3 Sejarah 2019

Murid dikehendaki membina penyataan masalah daripada tema atau tajuk yang ditentukan oleh pihak sekolah berpandukan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSM Sejarah, iaitu:-

 • a) Tingkatan 3 – Kedatangan Kuasa Asing.

Cadangan jadual kerja pelaksanaan tugasan adalah seperti berikut :-

 • Membina penyataan masalah berdasarkan tema atau tajuk yang telah ditetapkan di peringkat sekolah untuk TST3 tahun semasa
 • Mencari sumber rujukan berkaitan penyataan masalah. Jumlah sumber rujukan sekurang-kurangnya 3 sumber rujukan
 • Membina objektif kajian merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai
 • Mengenal pasti kaedah yang sesuai dengan kajian
 • Mengumpul dan menganalisis data daripada sumber yang berkaitan
 • Menyenarai bahan-bahan yang telah dirujuk
 • Menganalisis data dan membuat perbandingan daripada pelbagai bahan dan sumber untuk menjawab penyataan yang dikaji
 • Menulis laporan kajian mengikut format yang ditetapkan
 • Membentangkan laporan kajian secara individu

Format Penulisan Laporan TST3

Berikut adalah merupakan format penulisan laporan TST3 yang perlu dipatuhi oleh murid semasa menulis laporan lengkap tugasan dalam kelas menggunakan 6 waktu PdP Sejarah dalam tempoh pelaksanaan TST3 iaitu seperti berikut :-

 1. Laporan TST3 hendaklah ditulis tangan atas kertas saiz A4
 2. Murid hendaklah menyediakan laporan TST3 sebanyak satu (1) hingga lima (5) halaman bertulis termasuk jadual, graf, rajah, gambar, rujukan dan lampiran
 3. Penulisan sumber rujukan hendaklah mengikut format yang betul
 4. Penerangan grafik muka hadapan TST3 adalah seperti berikut:-
  • Muka hadapan Tugasan TST3 mengikut contoh yang disediakan
  • Perlu dikokot dan tidak perlu ring binding
  • Tidak perlu memasukkan senarai kandungan dalam laporan TST3

Panduan Menyiapkan Kerja Kursus Sejarah PT3 2019

Panduan tugasan Kurikulum Standard Sekolah Menengah Sekarah Tingkatan 3 boleh dirujuk di

Untuk tahun sebelumnya, hasil laporan tugasan yang terbaik mestilah menepati kehendak tugasan yang diberikan dan merangkumi perkara-perkara seperti berikut :-

 1. Tajuk Kajian
 2. Nama Penulis
 3. Penghargaan (jika perlu)
 4. Isi Kandungan
 5. Objektif Kajian
 6. Kaedah Kajian
 7. Hasil Kajian
 8. Rumusan
 9. Lampiran serta Sumber Rujukan

* Nota : Contoh jadual kerja Sejarah PT3 2018

Peringatan Buat Pelajar

 1. Pelajar adalah dinasihatkan untuk memastikan akan ketulenan tugasan dan tidak memplagiat dengan mengambil atau meniru tugasan (hasil kerja) sepenuhnya daripada mana-mana pihak
 2. Tugasan lengkap yang dihasilkan adalah atas usaha pelajar sendiri
 3. Petikan atau grafik daripada sumber lain hendaklah dinyatakan sumber rujukan dengan jelas
 4. Sekiranya calon didapati telah melakukan plagiat, calon berkemungkinan akan digagalkan atau diberikan gred yang tidak memuaskan

Panduan atau tips dalam membuat Tugasan dan contoh jawapan Kerja Kursus Sejarah PT3 tahun 2019 akan dikemaskini selepas tajuk tugasan diberikan kepada pelajar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jadual Tangga Gaji Guru ikut sistem saraan baru

Jadual Tangga Gaji Guru SSM Terkini (Gaji Minimum Dan Maksimum)

Kalendar 2020 Cuti Umum Dan Cuti Sekolah Malaysia