in

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 Perkembangan Eropah

Nota Ringkas Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 Perkembangan Di Eropah. Untuk rujukan pelajar, berikut dikongsikan Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 yang bertajuk Perkembangan Di Eropah. Bab ini berkisar tentang perubahan masyarakat dan budaya di Eropah yang boleh dijadikan panduan dalam membuat ulangkaji mata pelajaran Sejarah dan juga menjawab Kertas 3 Sejarah.

Pelajar yang bakal menghadapi SPM boleh merujuk kepada Nota Ringkas Sejarah semua bab di link di bawah ini beserta contoh soalan dan skema jawapan Sejarah Kertas 3 :-

 1. Nota Tingkatan 4
 2. Nota Tingkatan 5
 3. Skema jawapan Sejarah Kertas 3

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 Perkembangan Di Eropah

Nota Ringkas Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 Perkembangan Di Eropah

Berikut dikongsikan nota sejarah Form 4 Chapter 9 yang bertajuk Perkembangan Di Eropah buat panduan pelaar Tingkatan 4 dan juga Tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan SPM.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 (Form 4 Chapter 9)

Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah

Zaman Gelap Di Eropah

a) Maksud Zaman Gelap

 • Eropah mengalami zaman mundur selepas kejatuhan tamadun Rom
 • Merupakan peringkat awal zaman Pertengahan

Eropah mengalami kemorosotan dalam bidang :

 1. Ilmu pengetahuan
 2. Perdagangan
 3. Kehidupan perbandaran

b) Ciri-ciri Zaman Gelap (Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9)

Politik

 1. Tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan / pentadbiran wilayah musnah
 2. Berlaku huru-hara
 3. Kemunculan golongan Baron
 4. Golongan petani mencari perlindungan daripada tuan tanah
 5. Petani membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah
 6. Jika tidak mampu, mereka terpaksa menyerahkan tanah kepada tuan tanah
 7. Petani terpaksa menjadi hamba kepada tuan tanah
 8. Tuan tanah mendapat perlindungan daripada golongan raja
 9. Pembentukan sistem feudal
 10. Golongan pembesar memberi khidmat kepada pihak raja
 11. Golongan pembesar mendapat naungan daripada pihak istana

Ekonomi

 1. Kegiatan ekonomi terhad
 2. Perdagangaan diganggu orang-orang Gasar seperti Viking dan Magyar
 3. Orang Eropah tidak berdagang ke Timur Jauh
 4. Perdagangan di kawasan Mediterranean dikuasai oleh pedagang Islam
 5. Hanya menumpukan kepada kegiataan pertanian
 6. Perniagaan secara kecil-kecilan
 7. Perniagaan menerusi sistem tukar barang
 8. Penggunaan mata wang dalam urusan perdagangan terhad

Sosial

 1. Sifat gereja yang mengongkong / memiliki kuasa / hartanah
 2. Gereja memberi fokus kepada kegiatan amalan agama / keakhiratan
 3. Kemerosotan kehidupan perbandaran
 4. Kelembapan perkembangan ilmu pengetahuan

c) Ciri-Ciri Perubahan Zaman Kemuncak Pertengahan

 1. Gereja memainkan peranan sebagai institusi yang universal
 2. Gereja menjadi ejen penyatuan
 3. Peningkatan aktiviti pertanian
 4. Kemunculan perdagangan
 5. Kemunculan bandar-bandar seperti Venice, Milan dan Florence
 6. Lahirnya kelas pertengahan terdiri daripada artisan, pedagang, ahli perbankan
 7. Status sosial berasaskan kekayaan bukan pemilikan tanah
 8. Rakyat mula terlibat dalam urusan politik / memberi hak politik kepada rakyat
 9. Parlimen diwujudkan bagi memenuhi tuntutan rakyat
 10. Wujud hubungan antara rakyat dengan pemerintah

d) Persamaan Sistem Feudal di Eropah dengan Ciri-Ciri Feudalisme yang terdapat dalam Masyarakat Melayu Tradisional

 1. Raja menjadi penaung dalam negara
 2. Memiliki tanah di negeri masing-masing secara mutlak
 3. Raja mempunyai pembesar-pembesar
 4. Pembesar-pembesar itu mendapat naungan daripada istana
 5. Pembesar memberi khidmat kepada raja
 6. Rakyat memberi khidmat kepada tuan tanah / pembesar

Zaman Renaissance

a) Maksud Renaissance

 • Berasal daripada perkataan Itali renisciment yang bermaksud kelahiran semula
 • Penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cendekiawan dan pejuang seni dalam Tamadun Yunani dan Rom
 • Menonjolkan keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan permasalahannya

b) Tokoh Zaman Renaissance

 1. Leonardo Da Vinci
 2. Michelangelo
 3. Niccolo Machiavelli
 4. Francesco Petrarch
 5. Johann Sebastian Bach
 6. Nicholas Copernicus
 7. Galilei
 8. Raphael

c) Faktor Kewujudan Gerakan Renaissance di Itali

 • Kemunculan tokoh-tokoh aliran humanisme seperti Francesco Petrarch , Niccolo Machiavelli dan Giovanni Bocaccio
  Semangat inkuari / semangat ingin tahu
  Kemunculan bandar terkenal seperti Venice,Genoa, Florence ,Rom dan Milan sebagai pusat perdagangan antarabangsa
  Kedudukan Itali yang strategik kerana dikelilingi oleh Laut Mediterranean
  Berlaku pertembungan budaya,bahasa dan agama yang menjadikan Itali sebagai pusat perkembangan idea-idea baru
  Bandar pelabuhan seperti Venice dan Genoa merupakan pusat ekonomi perdagangan utama yang berjaya menjadi pusat perkembangan budaya utama di Eropah
  Kemunculan pedagang-pedagang kaya di pelabuhan dan bandar utama di Itali dan mereka menjadi penaung (patron) kepada pelukis , ahli muzik, saintis dan penulis
  Berlakunya persaingan antara bandar-bandar d Itali untuk mendapatkan tokoh seniman dan cendiakiawan
  Paus di Rom menjadi penaung kepada seniman dan cendekiawan
  Para seniman dan cendekiawan sering berkunjung dari bandar ke bandar

d) Kesan Perkembangan Zaman Renaissance di Eropah (Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9)

Politik

 • Semangat inkuiri telah menggalakkan perkembangan dalam pelbagai bidang termasuk seni lukis, seni ukir, persuratan, politik, ekonomi dan sosial
 • Kemunculan monarki baru
 • Wujud kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan
 • Pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat
 • Kuasa gereja dan golongan bangsawan bertaambah kurang

Ekonomi

 • Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin berkembang dan meluas
  Kegiatan ekonomi sara diri kian pupus
  Perkembangan sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa
  Mendorong perkembangan dalam kegiatan penjelajahan dan penerokaan
  Kemajuan dalam bidang matematik ,geografi,kartografi (teknik melukis peta) dan astronomi
  Penekanan kepada ciri-ciri inkuiri , keobjektifan dan eksperimen
  Perkembangan pelbagai ilmu sains seperti fizik,biologi ,kimia dan perubatan. Sosial
  Manusia lebih bersedia menzahirkan emosi mereka
  Mendorong kemajuan dalam seni muzik, lukisan dan ukiran
  Melahirkan budaya yang menyuburkan keyakinan diri
  Perubahan masyarakat terhadap pendidikan yang menekankan pemikiran logik, saintifik , falsafah dan metafizik
  Menekankan tanggungjawab sosial seseoraang dalam masyaarakat
  Melahirkan manusia Renaissance yang mempergunakan sepenuhnya keupayaan minda mereka dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan bagi memajukan kehidupan manusia.
  Mempunyai sifat inkuiri dan berani untuk meneroka

Gerakan Reformation

a) Maksud Reformation

 • Suatu gerakan yang berlaku di Eropah Barat pada abad ke 16
 • Berasal daripada perkataan reform yang bermaksud melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau membentuk sesuatu yang baru
 • Mempunyai kaitan dengan agama Kristian

b) Tokoh Gerakan Reformation

 1. Martin Luther
 2. Huldreich Zwingli
 3. John Calvin

c) Faktor-Faktor Gerakan Reformation

 1. Berlaku kepincangan, rasuah dan penyelewengan apabila Gereja Katolik meningkatkan usaha pembangunan keduniaan
 2. Menentang gaya hidup penguasa gereja Katolik yang mirip kepada gaya hidup pemerintah dan golongan bangsawan dan menentang gaya hidup penguasa yang tidak begitu mencerminkan kehidupan keagamaan
 3. Menentang amalan institusi gereja Katolik yang menjual sijil Indulgences iaitu surat pengampunan bagi penganut Kristian yang telah melakukan dosa
 4. Adanya mesin cetak ciptaan Johann Gutenberg membolehkan Bible dihasilkan cepat dan murah
 5. Tindakan Martin Luther, profesor ilmu teologi menentang amalan indulgences
 6. Luther berpendapat dalam bidang pengibadatan,manusia harus bergantung kepada kekuatan rohaninya
 7. Kejayaan gerakan ini didorong oleh penyebaran mazhab protestant

d) Kesan Gerakan Reformation

 1. Agama Kristian terpecah kepada dua mazhab utama iaitu Katolik dan Protestan
 2. Negara Eropah berpecah dan berperang mengikut mazhab masing-masing
 3. Dalam jangka masa panjang timbul sikap toleransi antara penganut berbagai mazhab Kristian dari segi mempergiatkan pendidikan dan penyebaran fahaman mereka
 4. Kuasa institusi gereja telah dicabar secara terbuka
 5. Kuasa gereja terhadap kerajaan atau monarki baru semakin kurang
 6. Monarki baru ingin membebaskan diri daripada penguasaan Paus di Rom
 7. Raja England (Raja Henry VIII) telah membebaskan diri daripada Paus di Rom dan mengisytiharkan dirinya sebagai ketua kerohanian Gereja Protestan Anglican

Semoga perkongsian Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 Perkembangan Di Eropah dapat membantu pelajar dalam mengulangkaji pelajaran Sejarah.

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *

Soalan Lazim Permohonan SBP

Soalan Lazim Permohonan SBP 2020 (FAQ)

Semakan Keputusan KV Dan SMT 2019 Online

Semakan Keputusan KV Dan SMT 2020 Online