in

Permohonan Guru Interim SK dan SKJC 2020 Online

Berita baik buat lepasan Ijazah Sarjana Muda UA/ IPTS yang berminat menjadi guru. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui satu makluman telah mempelawa calon yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk membuat permohonan Guru Interim KPM di Sekolah Kebangsaan (SK) dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) KPM. Pengambilan adalah untuk tahun 2020 dan berdasarkan Skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP).

Pengambilan Guru Interim Gred DC 41 adalah untuk ditempatkan di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) di mana tempoh interim adalah selama 3 tahun sahaja. Calon yang berjaya adalah dikehendaki untuk mengikuti latihan Diploma Perguruan Lepas Ijazah (DPLI) secara Mod Latihan Perguruan Kursus Dalam Cuti (KDC) di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dalam tempoh yang ditetapkan.

Permohonan Guru Interim KPM

Permohonan Guru Interim KPM 2020 Online (Penempatan Di SK & SJKC)

Berikut dikongsikan maklumat permohonan Guru Interim KPM terkini meliputi tarikh penting, syarat permohonan, pautan aplikasi borang, bidang yang ditawarkan dan maklumat jawatan termasuk kemudahan yang bakal diterima seperti gaji, elaun.

TEMPOH PERMOHONAN GURU INTERIM KPM DI SK & SJKC 2020

TARIKH BUKA
TARIKH TUTUP
 23 SEPTEMBER 2019
 30 SEPTEMBER 2019 (11.59PM)
Permohonan boleh dibuat dengan melengkapkan borang permohonan secara atas talian/ online di pautan berikut :-
*APLIKASI PERMOHONAN : BORANG PERMOHONAN JAWATAN GURU INTERIM KPM DI SK & SJKC
Calon yang didapati memberi maklumat salah/ tidak benar/ manipulasi maklumat dalam borang permohonan akan diambil tindakan dengan menarik balik surat tawaran dan dikenakan tindakan undang-undang. Maklumat ini akan disemak secara terperinci pada hari temu duga, lapor diri bertugas dan selama tempoh interim

Semakan Keputusan Permohonan Guru Interim KPM 2020 Online

Berikut dikongsikan maklumat mengenai cara semak keputusan permohonan guru interim KPM 2020 online serta tarikh semakan.

SEMAKAN UKCG GURU INTERIM KPM DI SK & SJKC 2020

TARIKH BUKA
TARIKH TUTUP
30 DISEMBER 2019
 –
Semakan boleh dibuat dengan memasukkan No. Kad Pengenalan dan kata laluan secara atas talian/ online di pautan berikut :-
*APLIKASI SEMAKAN : SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN GURU INTERIM SK & SJKC 2020 

Syarat kelayakan asas untuk membuat permohonan Guru Interim KPM di SK/SJKC di ambilan tahun 2020 adalah seperti berikut :-

SYARAT PERMOHONAN GURU INTERIM KPM DI SK & SJKC 2020

No 1 Warganegara Malaysia
No 2 Memiliki  Tubuh Badan Sihat
No 3 Umur tidak melebihi 35 tahun pada 1 Januari 2019

No 4 Memiliki kelulusan akademik sekurang-kurangnya pencapaian CGPA 3.0 atau yang setara dengannya iaitu lulusan  : 

– Ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan sahaja Universiti Awam (UA) bagi calon-calon Semenanjung Malaysia; atau
– Ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan sahaja Universiti Awam (UA) atau Institut Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) tempatan atau universiti luar negara yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia bagi calon-calon negeri Sabah dan Sarawak;
No 5 Opsyen yang ditawarkan adalah seperti berikut:
Permohonan Guru Interim KPM
No 6 Pemohon yang memiliki ijazah daripada institusi luar negara atau IPTS tempatan perlu memperoleh surat pengiktirafan ijazah daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), Kementerian Pendidikan Malaysia yang boleh dimuat turun daripada laman web di alamat:-
i) http://www2.mqa.gov.my/mqr/ atau
ii) http://www2.mqa.gov.my/esisraf/ ; 
No 7 Memiliki sekurang-kurangnya kepujian dalam subjek Bahasa Melayu di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelulusan yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan; dan
No 8 Memiliki sekurang-kurangnya kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Cina di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) bagi calon-calon SJKC kecuali opsyen Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

Mereka yang tidak layak memohon adalah seperti berikut :-

CALON TIDAK LAYAK MEMOHON GURU INTERIM KPM DI SK & SJKC 2020

No 1 Mereka yang sedang berkhidmat secara tetap dengan Kerajaan Malaysia
No 2 Calon yang masih terikat dengan kontrak perkhidmatan Agensi Kerajaan termasuk yang sedang mengikuti DPLI Mod Latihan Perguruan Kursus Dalam Cuti (KDC) atau Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS) kelolaan KPM;
No 3 Mereka yang masih terikat dengan kontrak perkhidmatan Agensi Kerajaan Negeri atau mana-mana pihak dan tidak mendapat pelepasan daripada pihak tersebut;
No 4 Diisytiharkan bankrap;
No 5 Calon yang pernah mengikuti program ikhtisas di IPGM, KPM tetapi gagal dalam peperiksaan dan ditamatkan daripada program;
No 6 Calon yang pernah meletak jawatan dalam perkhidmatan Kerajaan bagi skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) DG41
No 7 Calon yang diberhentikan dari perkhidmatan Kerajaan kerana tindakan tatatertib atau disabitkan dengan kesalahan jenayah/penyalahgunaan dadah/ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri

Maklumat jawatan adalah seperti berikut :-

MAKLUMAT JAWATAN GURU INTERIM KPM

No 1 Jawatan/ Gred: Guru Interim/ Gred DC41
No 2 Bayaran Elaun Bulanan: RM 2,149.03 bagi ijazah kepujian
No 3 Elaun Tetap dan Kemudahan yang dinyatakan di bawah ini mengikut syarat dan kadar yang sedang berkuat kuasa seperti berikut bagi yang layak: 
– Imbuhan Tetap Khidmat Awam berdasarkan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 2005 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2006;
– Bantuan Sara Hidup berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2012;
– Bayaran Insentif Pedalaman berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2000 atau Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan KPM Bilangan 1 Tahun 2016 (sekiranya berkhidmat di sekolah pedalaman);
– Elaun Balik Kampung berdasarkan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2007 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bilangan 6 Tahun 2014 (sekiranya berkhidmat di sekolah pedalaman);
– Elaun dan kemudahan bagi pegawai yang bertugas rasmi di luar kawasan ibu pejabat berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1.4/2013;
– Elaun Perumahan Wilayah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2001 dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 (Pindaan Kadar);
– Bayaran Insentif Wilayah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 1987 dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2012 (Pindaan Kadar); dan
– Caruman PERKESO berdasarkan surat Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) rujukan PKJ:KJ.208/KPM bertarikh 24 April 2019 dan surat Jabatan Perkhidmatan Awam rujukan JPA.600-12/1/11(29) bertarikh 16 Mei 2019.
No 4 Kemudahan lain: 
– Cuti Sakit di bawah Perintah Am 17 Bab C;
– Cuti Penggal Sekolah Bergaji Penuh;
– Cuti Rehat Khas; dan
– Rawatan perubatan dan pergigian, kelayakan dan wad di Hospital dan Klinik-klinik Kerajaan untuk diri sendiri sahaja tertakluk kepada syarat-syarat dan peraturan yang sedang berkuat kuasa.
No 5 Elaun & Kemudahan yang tidak layak diperolehi:-
– Imbuhan Tetap Perumahan;
– Rawatan perubatan di luar negeri;
– Pinjaman perumahan/ kenderaan/ komputer;
– Cuti separuh gaji;
– Cuti tanpa gaji;
– Cuti bersalin;
– Cuti belajar;
– Cuti kecederaan;
– Cuti kerantina;
– Cuti Tibi, Kusta dan Barah;
– Cuti tanpa rekod; dan
– Cuti haji

Maklumat lanjut permohonan Guru Interim KPM di SK & SJKC 2020, sila rujuk kepada maklumat berikut :-

KEPUTUSAN DAN TAWARAN

No 1 Calon yang permohonannya diterima perlu menduduki Ujian Psikometrik sebelum ditemu duga bagi jawatan Guru Interim

No 2 Permohonan yang berjaya ditawarkan tempat hendaklah bersetuju dan patuh dengan syarat-syarat surat tawaran interim serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa untuk berkhidmat di mana-mana sekolah samaada di kawasan bandar atau pedalaman.
No 3 Guru Interim tersebut perlu berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun di sekolah yang ditetapkan dan tidak akan dipertimbangkan sebarang permohonan pertukaran sepanjang tempoh interim.
No 4 Guru Interim yang yang tiada ikhtisas pendidikan perlu mengikuti Program Diploma Pascasiswazah Pendidikan (PDPP) secara Kursus Dalam Cuti (KDC) bagi mendapatkan ikhtisas pendidikan dengan pembiayaan sendiri dalam tempoh interim dan layak menuntut elaun perjalanan untuk menghadiri KDC tertakluk peruntukan semasa Jabatan.
No 5 Maklumat berkaitan status permohonan akan dimaklumkan secara emel, calon akan dipanggil untuk temu duga dan dikehendaki membawa salinan cetakan emel
No 6 Pemohon yang tidak menerima sebarang maklumat selepas 3 November 2019 adalah dianggap tidak berjaya. KPM tidak akan mengeluarkan makluman secara bersurat kepada pemohon.

Permohonan Guru Interim KPM 2019 Online (Penempatan Di KV & SMT Sabah/ Sarawak/ WP Labuan)

Berikut dikongsikan maklumat permohonan Guru Interim KPM terkini meliputi tarikh penting, syarat permohonan, pautan aplikasi borang, bidang yang ditawarkan dan maklumat jawatan termasuk kemudahan yang bakal diterima seperti gaji, elaun.

TEMPOH PERMOHONAN GURU INTERIM KPM DI KV & SMT 2019

TARIKH BUKA
TARIKH TUTUP
 18 MAC 2019
 29 MAC 2019
Permohonan boleh dibuat dengan melengkapkan borang permohonan secara atas talian/ online di pautan berikut :-
*APLIKASI PERMOHONAN : BORANG PERMOHONAN JAWATAN GURU INTERIM KPM DI SMT DAN KV
Calon yang didapati memberi maklumat salah/ tidak benar/ manipulasi maklumat dalam borang permohonan akan diambil tindakan dengan menarik balik surat tawaran dan dikenakan tindakan undang-undang. Maklumat ini akan disemak secara terperinci pada hari temu duga, lapor diri bertugas dan selama tempoh interim

Syarat kelayakan asas untuk membuat permohonan Guru Interim KPM di KV/ SMT di negeri Sabah. Sarawak dan WP Labuan ambilan tahun 2019 adalah seperti berikut :-

SYARAT PERMOHONAN GURU INTERIM KPM DI KV & SMT 2019

No 1 Warganegara Malaysia
No 2 Kelahiran Sarawak, Sabah dan WP Labuan
No 3 Sihat tubuh badan
No 4 Umur tidak melebihi 35 tahun pada 1 Januari 2019
No 5 Memiliki kelulusan akademik sekurang-kurangnya pencapaian CGPA 3.0 atau yang setara dengannya iaitu lulusan  : 
– Ijazah sarjana muda Universiti Awam (UA) dan memiliki kelayakan ikhtisas perguruan; atau
– Lulusan ijazah sarjana muda Universiti Awam (UA) tanpa kelayakan ikhtisas perguruan; atau
– Ijazah sarjana muda Institut Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) dan memiliki kelayakan ikhtisas perguruan; atau
– Lulusan ijazah sarjana muda Institut Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) tanpa kelayakan ikhtisas perguruan
No 6 Calon yang memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) berserta pengalaman bekerja di bidang industri berkaitan adalah keutamaan untuk dipilih sebagai guru interim bidang vokasional
No 7 Kekosongan adalah tertakluk kepada bidang-bidang yang ditawarkan di kolej / sekolah berkenaan
No 8 Pemohon yang memiliki ijazah daripada institusi luar negara atau IPTS tempatan perlu memperoleh surat pengiktirafan ijazah daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), Kementerian Pendidikan Malaysia yang boleh dimuat turun daripada laman web di alamat:-
i) http://www2.mqa.gov.my/mqr/ atau
ii) http://www2.mqa.gov.my/esisraf/ ; dan
No 9 Memiliki kelulusan kredit Bahasa Melayu dan lulus Ujian Lisan Bahasa Melayu peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

Bidang yang ditawarkan adalah seperti berikut :-

BIDANG YANG DITAWARKAN
Huruf A VOKASIONAL
 1. Kejuruteraan Awam
 2. Seni Reka Fesyen
 3. Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 4. Kosmetologi
 5. Kejuruteraan Mekanikal
 6. Pengajian Awal Kanak-kanak
 7. Kejuruteraan Elektrik
 8. Pengurusan Perniagaan
 9. Kejuruteraan Elektronik
 10. Kesetiausahaan Pentadbiran
 11. Kejuruteraan Kimpalan
 12. Perakaunan
 13. Kejuruteraan Automotif
 14. Sistem Komputer dan Rangkaian
 15. Kejuruteraan Pemesinan Industri
 16. Agroindustri Tanaman
 17. Kejuruteraan Penyejukan dan Penyamanan Udara
 18. Agroindustri Ternakan Ruminan
 19. Mekanisasi Agro/ Kejuruteraan Pertanian
 20. Agroindustri Ternakan Poltri
 21. Kejuruteraan Pembinaan
 22. Akuakultur
 23. Seni Kulinari
 24. Senibina Landskap
 25. Bakeri dan Pastri
 26. Bioteknologi
 27. Pelancongan
 28. Pemprosesan Makanan
Huruf B AKADEMIK
 1. Bahasa Melayu
 2. Fizik
 3. Bahasa Inggeris
 4. Kimia
 5. Bahasa Arab
 6. Matematik
 7. Bahasa Mandarin
 8. Sejarah
 9. Pendidikan Islam
 10. Sains Sukan
 11. Sains
 12. Perakaunan

Mereka yang tidak layak memohon adalah seperti berikut :-

CALON TIDAK LAYAK MEMOHON GURU INTERIM KPM DI KV & SMT 2019

No 1 Mereka yang sedang berkhidmat secara tetap dengan Kerajaan Malaysia
No 2 Calon yang masih terikat dengan kontrak perkhidmatan Agensi Kerajaan termasuk yang sedang mengikuti DPLI Mod Latihan Perguruan Kursus Dalam Cuti (KDC) atau Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS) kelolaan KPM;
No 3 Mereka yang masih terikat dengan kontrak perkhidmatan Agensi Kerajaan Negeri atau mana-mana pihak dan tidak mendapat pelepasan daripada pihak tersebut;
No 4 Diisytiharkan bankrap;
No 5 Calon yang pernah mengikuti program ikhtisas di IPGM, KPM tetapi gagal dalam peperiksaan dan ditamatkan daripada program;
No 6 Calon yang pernah meletak jawatan dalam perkhidmatan Kerajaan; dan
No 7 Pernah disabitkan dengan kesalahan penyalahgunaan dadah atau jenayah

Maklumat jawatan adalah seperti berikut :-

MAKLUMAT JAWATAN GURU INTERIM KPM

No 1 Jawatan/ Gred: Guru Interim/ Gred DC41
No 2 Kumpulan Perkhidmatan: Pengurusan dan Profesional
No 3 Klasifikasi Perkhidmatan: Perkhidmatan Pendidikan
No 4 Taraf Jawatan: Interim
No 5 Elaun Bulanan Permulaan:-
RM 2,149.03 bagi Ijazah Kepujian
RM 1,944.62 bagi Ijazah Am
No 6 Elaun tetap dan kemudahan seperti dinyatakan dalam iklan permohonan

Maklumat lanjut permohonan Guru Interim KPM di KV dan SMT 2019, sila rujuk kepada maklumat berikut :-

KEPUTUSAN DAN TAWARAN

No 1 Calon yang permohonannya diterima perlu menduduki Ujian Psikometrik sebelum ditemu duga bagi jawatan Guru Interim
No 2 Permohonan yang berjaya ditawarkan tempat hendaklah bersetuju dan patuh dengan syarat-syarat surat tawaran interim serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa untuk berkhidmat di mana-mana Kolej Vokasional atau Sekolah Menengah Teknik seperti yang diarahkan oleh pihak Kerajaan.
No 3 Guru Interim tersebut perlu berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun di Kolej Vokasional/ Sekolah Menengah Teknik semasa sebelum boleh dipertimbangkan untuk bertukar ke Kolej Vokasional/ sekolah lain.
No 4 Guru Interim yang berminat untuk dilantik ke jawatan tetap sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG41 perlu mengikuti Kursus Dalam Cuti (KDC) bagi mendapatkan ikhtisas pendidikan dengan pembiayaan sendiri dalam tempoh interim.
No 5 Maklumat berkaitan status permohonan akan dimaklumkan secara online melalui laman sesawang http://etvet.moe.edu.my/interim-kv-smt-2019/ mulai 09 April 2019. Calon berjaya akan dipanggil untuk temu duga dan dikehendaki membawa salinan surat panggilan temu duga yang dicetak melalui laman sesawang tersebut. Tanpa salinan surat tersebut calon tidak dibenarkan melalui proses temu duga.
No 6 Calon yang berjaya dilantik akan dihubungi melalui surat.
No 7 Keputusan adalah muktamad

Sila hubungi alamat berikut sekiranya ada sebarang pertanyaan berkaitan pemohonan gURU iNTERIM kpm 2019 di KV dan SMT :-

 • BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
  ARAS 5 & 6, BLOK E14, KOMPLEKS E
  PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
  62604 PUTRAJAYA
  (u.p.: Sektor Pengurusan Guru)
  No. Telefon: 03-8884 5145/5105/5107/5100/5069/5070
 • Iklan dan syarat permohonan dalam PDF

Selamat membuat permohonan Guru Interim KPM di SK dan SJKC KPM ambilan tahun 2020. Moga permohonan anda berjaya.

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *

Jadual Waktu MUET on Demand (MoD) tahun 2019

Jadual Waktu MUET on Demand (MoD) 2020

Senarai Program Asasi ua

Senarai Program Asasi Yang Ditawarkan Di UA Universiti Awam