in

Permohonan Kemasukan Khas Skim Perkhidmatan PTD

Permohonan Kemasukan Khas Ke Skim Perkhidmatan Pegawai Tadbir Dan Diplomatik (PTD) Online. Dikongsikan dari Facebook Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), berikut adalah maklumat Iklan Permohonan Kemasukan Khas Skim Perkhidmatan PTD.

Penjawat Awam di kalangan Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan (PAP) / Perkhidmatan Awam Negeri (PAN) / Badan Berkanun (yang menggunapakai sistem saraan Kerajaan) Gred 41 dan ke atas yang sedang berkhidmat secara tetap atau kontrak adalah dijemput untuk menyertai Skim Perkhidmatan Tadbir & Diplomatik (PTD) tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Permohonan Kemasukan Khas Skim Perkhidmatan PTD

Permohonan Kemasukan Khas Skim Perkhidmatan PTD Online

Berikut dikongsikan maklumat berkaitan Permohonan Kemasukan Khas Ke Skim Perkhidmatan Pegawai Tadbir Dan Diplomatik (PTD). Perkongsian termasuk deskrispi tugas, syarat kelayakan,

A. MAKLUMAT UMUM

 • Skim Perkhidmatan : Pegawai Tadbir dan Diplomatik
 • Kumpulan : Pengurusan dan Profesional & Pengurusan Tertinggi
 • Gred Jawatan : M41 sehingga JUSA C
 • Status Jawatan : Tetap

B. SYARAT LANTIKAN DAN KEMASUKAN

 • a) warganegara Malaysia;
 • b) telah berkhidmat sekurang-kurangnya lima (5) tahun di skim perkhidmatan semasa;
 • c) memperolehi Markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi tiga (3) tahun terkini 90% dan ke atas ATAU penilaian kompetensi yang setara;
 • d) sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya dan memperoleh CGPA sekurang-kurangnya 3.00 atau setara;
 • e) bebas dari sebarang tindakan tatatertib;f) memiliki tahap kecergasan fizikal, mental dan tingkahlaku (karakter) yang bersesuaian dengan keperluan perkhidmatan;
 • g) mendapat perakuan dan pelepasan daripada Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan; dan
 • h) hadir dan lulus dengan jayanya Kursus Persediaan PTD selama sepuluh (10) bulan anjuran Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN).

C. DESKRIPSI TUGAS

Merancang, menggubal dan melaksanakan dasar-dasar awam mengenai pengurusan sumber tenaga manusia dan organisasi, sumber kewangan, ekonomi, pentadbiran dan pembangunan wilayah/daerah/tempatan/tanah, perancangan dan pentadbiran sosial, hubungan antarabangsa dan hal ehwal luar negeri (termasuk perkhidmatan luar negeri) keselamatan/ketahanan negara serta pengurusan teknologi maklumat.

D. PROSEDUR PENGAMBILAN

Pemohon perlu membuat Permohonan Kemasukan Khas Skim Perkhidmatan PTD melalui laman web JPA (www.jpa.gov.my) atau SPA (www.spa.gov.my). Applikasi Permohonan

Saringan 1

 • Lulus ujian Pra-ELPA (secara atas talian) sebelum dipertimbangkan untuk saringan dan penilaian seterusnya.

Saringan 2

 • Lulus Ujian English Language Proficiency Assessment (ELPA) sekurang-kurangnya Band 4.
 • Lulus Ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan (UKJK) dan Saringan Inventori Diagnostik Personaliti.
 • Memiliki tahap kesihatan yang baik sebagaimana yang disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.
 • Cemerlang (Band 5) dalam penilaian Leadership Development and Assessment Programme (LEAP) yang berkenaan.

Saringan 3

 • Lulus temuduga kemasukan khas PTD.
 • Hadir dan lulus dengan jayanya Kursus Persediaan PTD selama sepuluh (10) bulan anjuran Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN).
 • Pegawai lantikan tetap akan diberikan kemudahan Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP) semasa menghadiri kursus.
 • Pegawai lantikan kontrak akan diberikan kemudahan Elaun Pra Perkhidmatan, Elaun Buku, Elaun Alat Perkakas, Elaun Kertas Projek dan Elaun Latihan Amali.

E. SYARAT PERTUKARAN PELANTIKAN DAN PENETAPAN GAJI

Calon yang berjaya melepasi kesemua saringan:

 1. Akan ditawarkan syarat pertukaran pelantikan yang secara keseluruhannya tidak kurang baik daripada syarat perkhidmatan yang sedang dinikmati oleh pegawai di gred hakiki jawatan asal; dan
 2. Penetapan gaji permulaan bagi urusan pertukaran pelantikan adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2016, Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 dan pekeliling-pekeliling berkaitan yang masih berkuat kuasa.

*Tarikh tutup permohonan adalah pada 18 Ogos 2017 (Jumaat)

Sumber JPA

Selamat membuat Permohonan Kemasukan Khas Skim Perkhidmatan PTD. Semoga anda berjaya dalam permohonan anda.

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *

Permohonan Tabika Kemas 2019 Dan Taska

Permohonan Tabika Kemas 2020 Dan Taska