in

Semakan Syarat Kelayakan UPU Am Dan Khas Online

Cara Semak Syarat Kelayakan Permohonan UPU Online. Panduan buat para pelajar lepasan SPM/ STPM dan setaraf yang ingin membuat permohonan kemasukan ke UA/ IPTA, Politeknik, ILKA dan Kolej Komuniti. Permohonan UPU online sesi 2020/ 2021 akan dibuka pada Februari 2020. Sebagai panduan berikut dikongsikan cara membuat semakan syarat kelayakan UPU berdasarkan kepada kelulusan akademik anda meliputi syarat am dan syarat khas program pengajian.

Terdapat beberapa sistem semakan online yang telah diwujudkan oleh JPT dan Politeknik bagi membolehkan para pelajar untuk menyemak kursus yang bersesuaian dengan keputusan akademik mereka. Untuk makluman, terdapat banyak program pengajian dan kursus yang ada ditawarkan di kemasukan UPU online. Oleh itu, kewujudan sistem semak kelayakan ini dapat membantu pelajar seterusnya mengurangkan risiko tidak mendapat tempat di IPT disebabkan memohon luar dari kelayakan akademik mereka,

Semakan Syarat Kelayakan UPU Am Dan Khas Online

Cara Semak Syarat Kelayakan Am Dan Khas UPU Secara Online

Berikut dikongsikan cara-cara membuat semakan syarat kelayakan UPU untuk kemasukan ke Universiti Awam (UA), IPTA dan ILKA sesi kemasukan 2020/ 2021. Untuk makluman dan bermula dari bulan Mac 2015, istilah Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) telah diganti dengan Universiti Awam (UA). IPTA pula diguna pakai bagi merujuk kepada Kolej Komuniti dan Politeknik.

Lepasan SPM/ STPM termasuk lepasan Asasi, Diploma, Matrikulasi dan STAM yang berminat untuk membuat permohonan melalui UPU, anda boleh membuat semakan syarat kelayakan UPU iaitu syarat am dan khas permohonan serta memilih jurusan yang layak dipohon menggunakan sistem semakan berikut. Sistem Semakan Syarat Kelayakan ini dapat membantu pelajar dalam menyemak syarat kelayakan permohonan UPU termasuk semakan kelayakan pelbagai program pengajian di IPT.

 • Selain sistem semakan syarat kelayakan UPU ini, pelajar juga boleh menghadirkan diri ke Karnival Pendidikan Tinggi Negara atau Karnival Jom Masuk U/ IPT di beberapa lokasi/ zon sekitar Malaysia bermula pada bulan Mac 2019.

A. Syarat Am Permohonan UPU

Permohonan UPU online adalah terbuka kepada Warganegara Malaysia dan Penduduk Tetap yang mempunyai No. KP/My Kad sahaja. Bukan Warganegara hendaklah memohon terus ke UA berkaitan.

Syarat Am Kelayakan mengikut kategori adalah seperti berikut :-

A. Lepasan SPM (SPM 2019, 2018 & 2017)

i) UA/ IPG/ Kolej Matrikulasi/ Politeknik Premier

 • Program Asasi/ Matrikulasi
  • Pemohon mestilah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan
  • Lulus Sejarah
 • Program Diploma
  • Pemohon mestilah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan
  • Lulus Sejarah

ATAU

ii) Politeknik Konvensional/ Metro, Kolej Komuniti & ILKA

 • Program Diploma
  • Pemohon mestilah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan
  • Lulus Sejarah
 • Program Sijil
  • Pemohon mestilah :-
   • Menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
   • Boleh menulis, membaca dan mengira.

B) Program Lepasan STPM/ Setaraf

Syarat Am permohonan kemasukan UA bagi Program Pengajian Lepasan STPM/ Setaraf adalah seperti berikut:

 • Terbuka kepada Warganegara Malaysia dan Penduduk Tetap yang mempunyai No. KP/My Kad sahaja.
 • Bukan Warganegara memohon terus ke UA berkaitan.

Kelayakan

i. SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

Pemohon mestilah Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat KEPUJIAN dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan LULUS dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013.

ATAU

ii. SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA (SVM)

Kesetaraan SVM dengan 3 kredit SPM seperti berikut:

 • Kepujian Bahasa Melayu 1104;
 • PNGK Akademik sekurang-kurangnya 2.00;
 • PNGK Vokasional sekurang-kurangnya 2.67;
 • Kompeten semya modul vokasional; dan
 • Lulus mata pelajaran Sejarah SPM (Sejarah 1251 bagi calon Sijil Vokasional Malaysia (SVM) kohort 2013 – 2016

DAN

iii. SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM)

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am

ATAU

iv. MATRIKULASI/ ASASI

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

v. SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid;

ATAU

vi. DIPLOMA / SETARAF

 • Mempunyai kelulusan Diploma UA/ Politeknik/ IPTS, Diploma Kemahiran Malaysia (DKM), Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM), Diploma Vokasional Malaysia (DVM) atau
 • Kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti (syarat khas program mengikut jenis program yang ditawarkan di UA); atau
 • Lulus peperiksaan STPM tahun 2017 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am; atau
 • Matrikulasi/Asasi tahun 2017 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
 • STAM tahun 2016 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Jayyid; atau
 • Lulusan Pra-U Sekolah Sukan Malaysia/GCE A-Level/ International Baccalaureate Diploma/ Australian Matriculation (AUSMAT) serta kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat UA.

DAN

 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) iaitu mulai 01 Januari 2015.

B. Syarat Khas Permohonan UPU

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat khas program pengajian seperti yang dinyatakan dalam SYARAT KHAS PROGRAM e-Panduan untuk Permohonan Kemasukan ke UA bagi Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf. MUET band 1 sebagai syarat khas kemasukan masih dilaksanakan oleh UA bagi program-program yang berasaskan bakat dan kecergasan

C. Senarai Sistem Semakan Syarat Kelayakan UPU Online

Berikut disenaraikan sistem semakan syarat kelayakan UPU meliputi syarat am dan khas permohonan serta program pengajian. Hanya warganegara Malaysia yang mempunyai No. KP/ My Kad sahaja yang layak untuk mengemukakan permohonan.

i) e-Panduan Permohonan Kemasukan ke Universiti Awam / Politeknik Premier

Sistem semakan e-Panduan ini memaparkan maklumat seperti berikut :-

 • Maklumat UA dan Politeknik Premier
 • Senarai Program pengajian yang ditawarkan
 • Syarat khas program

Untuk membuat semakan oleh Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar UPU, Jabatan Pendidikan Tinggi.ini, sila layari pautan URL berikut :-

Semakan Syarat kelayakan UPU syarat am dan khas

ii) e-Panduan Politeknik Konvensional/METrO, Kolej Komuniti dan ILKA

Maklumat semakan untuk permohonan kemasukan ke Politeknik Konvensional/ METrO, Kolej Komuniti dan ILKA. Informasi yang dipaparkan termasuk syarat am kemasukan, syarat khas permohonan program pengajian, senarai program pengajian yang ditawarkan serta maklumat lain berkaitan institusi berkenaan.

 • e-Panduan Politeknik Konvensional/METrO, Kolej Komuniti dan ILKA :
  • ePanduan TVET

Semakan syarat kelayakan permohonan UPU

Anda juga boleh membuat semakan syarat kelayakan esemak Poli dan program pengajian Politeknik di

iii) Sistem IMASCU

 • Sistem semakan oleh Jabatan Pendidikan Tinggi, KPT. Panduan semakan di iMASCU

D. Adakah Anda Layak Membuat Permohonan UPU 2020-2021 Online?

Calon yang layak untuk memohon program pengajian yang ditawarkan beserta maklumat kategori  pemohon adalah seperti berikut :-

i) Lepasan SPM/ setaraf

Untuk calon lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan setaraf seperti berikut :-

 • 1. Kategori A : Pemohon yang menggunakan kelayakan SPM tahun semasa
 • 2. Kategori B : Pemohon yang menggunakan keputusan SPM bukan tahun semasa

Pelajar dari kategori lepasan SPM/ setaraf adalah layak untuk mengemukakan permohonan UPU Online kemasukan UA, Matrikulasi, IPG, Politeknik, Kolej Komuniti dan ILKA berdasarkan kelayakan dan minat. Program yang boleh dimohon adalah Program Matrikulasi , PISMP IPG, Program Asasi/ Diploma Di UA/ Politeknik Dan Sijil/ Diploma Di Kolej Komuniti dan ILKA

ii) Lepasan STPM/ setaraf

Kategori pemohonan untuk lepasan STPM dan setaraf adalah seperti berikut :-

 1. STPM (Kategori A, S) Pemohon-pemohon yang menggunakan kelayakan STPM tahun semasa sahaja:-
  • Kategori A • Aliran Sastera
  • Kategori S • Aliran Sains
 2. Lepasan Matrikulasi (Kategori N, P, U, L, K, J). Pelajar Matrikulasi KPM/ PASUM/ Asasi UiTM tahun semasa seperti pecahan berikut:-
  • Kategori N • Aliran Sains Calon Matrikulasi KPM, PASUM dan Asasi UiTM
  • Kategori P • Aliran Perakaunan Calon Matrikulasi KPM
  • Aliran Undang-Undang Calon Asasi UiTM • Kategori U
  • Kategori L • Aliran Bahasa Inggeris Calon Asasi UiTM (TESL)
  • Kategori K • Aliran Kejuruteraan Calon Asasi UiTM
  • Aliran Teknikal Calon Matrikulasi KPM • Kategori J
 3. Lepasan Diploma/Setaraf (Kategori G, E, F)
  • Kategori G • DIPLOMA UNIVERSITI AWAM (UA) / DIPLOMA POLITEKNIK :-
   DIPLOMA UNIVERSITI AWAM (UA)
   DIPLOMA POLITEKNIK
  • Kategori E • DKM / DLKM / DVM / DIPLOMA IPTS/ LUAR NEGARA / LAIN-LAIN KELAYAKAN:-
   DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA (DKM)
   DIP LANJUTAN KEMAHIRAN MALAYSIA (DLKM)
   DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA
   DIPLOMA IPTS/ LUAR NEGARA / LAIN-LAIN KELAYAKAN
  • Kategori F • KELAYAKAN SETARAF :-
   A LEVEL
   INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA (IBD)
   SEKOLAH SUKAN (SSBJ/SSTMI/SSMP)
   STPM (BUKAN TAHUN SEMASA)
   MATRIKULASI KPM (BUKAN TAHUN SEMASA)
   STAM (DUA (2) TAHUN SEBELUM TAHUN SEMASA)
   AUSMAT/ SAM / ADFP
   FOUNDATION IPTS
 4. Lepasan STAM (Kategori T)
  • Kategori T • Pelajar Lepasan STAM tahun semasa dan satu tahun sebelum tahun semasa sahaja

Nota : Bagi pemohon Lepasan ASASI & DIPLOMA IPTS, Pemilihan dan Pengambilan adalah tertakluk sepenuhnya dibawah Senat Universiti.

E. Tarikh Penting Permohonan UPU Sesi 2020/2021

Sebagai rujukan dan peringatan, Sistem permohonan Online UPU akan dibuka seperti ketetapan tarikh berikut :-

 • 21 Oktober 2019, jam 12 tengahari : Permohonan Pendaftaran Dibuka
 • 31 Disember 2019 : Permohonan Pendaftaran Ditutup (Akan dibuka semula untuk permohonan pemilihan program dalam bulan Februari / Mac 2020)
 • Tarikh pembelian pin UPU adalah dari 24 Februari 2020 hingga 30 Mac 2020 (SPM) / 6 April 2020 (STPM/Setaraf)
 • 24 Februari 2020 jam 12:00 tengahari (Tarikh Buka permohonan UPU)
 • 31 Mac 2020 (SPM) / 7 April 2020 (STPM/Setaraf) jam 11:59 malam (Tarikh Tutup)

Senarai tarikh penting berkaitan panggilan temuduga dan semakan keputusan serta rayuan boleh dirujuk di Tarikh Penting Permohonan UPU 2020.

F. Maklumat Lanjut Semakan Syarat Kelayakan UPU Online

Untuk mendapatkan maklumat terkini berkaitan Permohonan Kemasukan Ke UA, Matrikulasi, IPG, Politeknik Dan ILKA Sesi 2020-2021 Online, sila layari :-

Kepada pelajat yang berminat memasuki IPT berkaitan, selamat membuat Semakan Syarat Kelayakan Program UPU meliputi Syarat Am Dan Khas Program pengajian. Semoga anda berjaya mendapat tawaran kemasukan ke Program pengajian dan IPT yang dihajati.

2 Comments

Leave a Reply
 1. Selamat sejahtera, izinkan saya bertanya. Bagaimana cara untuk lepasan Diploma dari UA memohon untuk Ijazah Sarjana Muda menerusi UPU Online ? Apakah tarikh-tarikh pentingnya ? Terima kasih.

  • Untuk UPU online, permohonan terkini akan dibuka pada kebiasaannya sekitar bulan Februari setiap tahun. Untuk kemasukan pengambilan kedua ke UA terpilih, iklan pengambilan direct ke UA berkenaan akan dibuka sekitar bulan September hingga Disember.

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *

Cuti Umum Kelantan 2020 Hari Kelepasan Am

Cuti Perayaan KPM 2020 Kementerian Pendidikan