in

Skema Jawapan Nasionalisme Di Malaysia

Contoh Soalan Dan Skema Jawapan Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua. Rujukan skema jawapan Sejarah Kertas 3 untuk pelajar Tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan SPM (Sijil Pelajaran Malaysia). Berikut dikongsikan contoh soalan dan Skema Jawapan Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua.

Tajuk dan tema Sejarah Kertas 3 ini adalah berkaitan dengan Sejarah Tingkatan 5 Bab 2. Ianya merupakan kesinambungan dari Bab 1 SPM yang bertajuk Kemunculan dan perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara. Untuk mendapatkan nota ringkas Sejarah Tingkatan 5 Bab 2, sila rujuk Nasionalisme Di Malaysia.

 • Contoh soalan dan skema jawapan Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme klik Sejarah Kertas 3

Skema Jawapan Nasionalisme Di Malaysia

Skema Jawapan Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua (Bab 2)

Berikut dikongsikan contoh soalan dan skema jawapan yang bertajuk Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua

TEMA / TAJUK : 10.2 Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua

Soalan : Penjajahan British di Tanah Melayu telah membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat tempatan. Pada pendapat anda mengapakah semangat patriotisme menjadi tonggak dalam mengekalkan kedaulatan negara.?

Peringatan

Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah ini.

FormatAspekPerincianMarkah Penuh
PengenalanMemahami latar belakang gerakan nasionalisme di Tanah Melayu sehimgga Perang Dunia Kedua

1 Pengenalan

Jelaskan latar belakang nasionalisme di Tanah Melayu sehingga Perang Dunia Kedua.

5 markah
Isi dan HuraianMemahami sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan terhadap British

Menganalisis peristiwa penentangan pemimpin tempatan

Mengaplikasi kepentingan semangat patriotisme dalam mengekalkan kedaulatan negara.

Menilai kejayaan Malaysia dalam pelbagai aspek.

Mencipta/menjana idea dalam usaha mengekalkan keamanan dan kemakmuran Malaysia.

Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patriotism dalam usaha mengekalkan kedaulatan negara.

2 Sebab-sebab penentangan

Bincangkan sebab-sebab penentangan masyarakat terhadap British di tanah Melayu.

3 Peristiwa penentangan pemimpin tempatan

Terangkan peristiwa penentangan pemimpin tempatan terhadap British di

 • (a)    Naning
 • (b)   Kelantan

4 Semangat patriotisme mampu mengekalkan kedaulatan negara

Bagaimanakah generasi muda hari ini dapat menjadi warganegara Malaysia yang mampu mengekalkan kedaulatan negara?

5 Kemakmuran negara hasil daripada semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat

Pada pendapat anda,apakah kejayaan yang dicapai oleh Malaysia hasil daripada semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum.

6 Cabaran dan langkah mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara.

 • (a)    Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh negara untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara [5 markah]
 • (b)   Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. [5 markah]

7. Nilai-nilai murni /iktibar/patriotism daripada usaha mengekalkan kedaulatan negara

Nyatakan nilai-nilai murni yang perlu ada pada setiap warganegara Malaysia dalam usaha mengekalkan kedulatan negara.

30 markah

15 markah

15 markah

Markah 10

10 markah

10 markah

KesimpulanMerumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan

8 Rumusan

Pengetahuan yang diperoleh

Iktibar kepada diri,bangsa dan negara

Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang.

5 markah

Cadangan Jawapan Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

Berikut dikongsikan cadangan jawapan Sejarah Kertas 3 SPM (Tingkatan 5 Bab 2) untuk panduan dan rujukan buat pelajar semua.

Skema Jawapan Nasionalisme Di Malaysia (Sehingga Perang dunia Kedua)

Pengenalan/ Latar belakang gerakan nasionalisme di Tanah Melayu sehingga Perang Dunia Kedua.

 1. Gerakan nasionalisme merupakan usaha masyarakat tempatan menentang apa sahaja bentuk tekanan atau penjajahan terhadap mereka oleh kuasa luar.
 2. Penentangan bertujuan untuk membebaskan negara mereka daripada penjajah.
 3. Di Malaysia, penentangan terhadap British dilakukan oleh pemimpin dan rakyat tempatan sejak abad ke-19.
 4. Gerakan nasionalisme secara menyeluruh pula bermula pada abad ke-20
 5. Gerakan pemimpin tempatan berlaku pada awal kedatangan British ke Malaysia.
 6. Ianya merupakan reaksi spontan masyarakat tempatan untuk menjaga kepentingan mereka daripada dicerobohi dan dikuasai oleh orang luar.
 7. Antara pemimpin penentangan ialah Penghulu Dol Said/ Dato Maharaja Lela/ Rentap / Mat Salleh.

[7x1m] [Maksimum:5 markah]

Sebab-sebab penentangan (Skema Jawapan Nasionalisme Di Malaysia)

Dasar penaklukan British

 1. Penentangan terhadap British oleh masyarakat tempatan adalah disebabkan dasar penaklukan British di daerah mereka.
 2. Seperti di Naning, Pahang, Kelantan, Terengganu, Sarawak dan Sabah.
 3. Dasar penaklukan British terhadap negeri-negeri Melayu bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politiknya.
 4. Melalui dasar ini,penguatkuasaan politik British menjadi luas dan kawasan itu akan terikat dengan perintah dan peraturannya.
 5. Contohnya,apabila British mengambilalih Melaka daripada Belanda, Naning dipaksa menjadi jajahan takluk British dan dipaksa membayar ufti.
 6. Penentangan Dol Said terhadap kehendak British mencetuskan peperangan.

Eksploitasi terhadap ekonomi tempatan

 1. Penentangan terhadap British berlaku kerana British ingin menguasai ekonomi tempatan bagi kepentingannya.
 2. Penguasaan ekonomi dilakukan melalui perjanjian yang dimeterai oleh British dengan pemimpin tempatan.
 3. Menerusi perjanjian,saudagar dari Negeri-negeri Selat dibenarkan menjalankan aktiviti perlombongan dan perdagangan bijih timah.
 4. Ini menimbulkan kemarahan penduduk tempatan terhadap British.

Pelaksanaan pentadbiran Barat terhadap masyarakat tempatan

 1. British telah memaksa sistem pentadbiran Barat kepada penduduk tempatan.
 2. British memperkenalkan sistem cukai,undang-undang dan peraturan-peraturan tanah untuk mendapatkan hasil yang maksimum.
 3. Di Terengganu,penentangan berlaku kerana British menetapkan bahawa setiap tanah yang hendak dibuka oleh penduduk mesti mendapat kebenaran British dan tanah dikenakan cukai.
 4. Peraturan British bertentangan dengan amalan tradisi masyarakat tempatan iaitu tanah boleh dibuka mengikut keperluan mereka dan tidak perlu membayar cukai.

Campurtangan British dalam adat resam tempatan

 1. Campurtangan British dalam adat resam tempatan turut membawa kepada penentangan tempatan.
 2. British telah memaksa penduduk tempatan menerima nilai British yang bertentangan dengan budaya tempatan .
 3. Di Perak,J.W.W Birch telah campur tangan dalam adat resam masyarakat Melayu,iaitu amalan menggunakan orang suruhan.
 4. Tindakan Birch telah ditentang oleh pemimpin dan masyarakat tempatan.

Pembesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh

 1. Pemimpin tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh pentadbiran ke atas kawasan dan anak buah mereka setelah British menjajah kawasan mereka.
 2. Sebelum penjajahan,kebanyakan pemimpin tempatan telah dilantik oleh sultan ataupun masyarakatnya untuk mentadbir kawasan tersebut.
 3. .Perlantikan ini memberikan pemimpin tempatan kuasa untuk menjaga hal ehwal daerahnya seperti soal pentadbiran,perundangan,ekonomi,dan sosial.
 4. Penjajahan British terhadap daerah mereka menyebabkan pemimpin tempatan kehilangan kuasa.
 5. Keadaan ini menyebabkan rasa tidak puas hati dlam kalangan pemimpin tempatan yang mendorong mereka menentang British.

Kesulitan penduduk tempatan

 1. Penduduk tempatan tertekan dengan pelaksanaan undang-undang British yang menyulitkan kehidupan mereka telah memberi sokongan kepada penentangan pemimpin tempatan.
 2. Kesetiaan kepada pembesar tempatan memberikan kerjasama dalam menentang British.

[Maksimum:30 markah]

Peristiwa penentangan pemimpin tempatan

Naning

 1. Penentangan Penghulu Dol Said di naming antara tahun 1881 -1833 merupakan penentangan paling awal berlaku di tanah Melayu.
 2. Sebab penentangan Dol Said ialah beliau tidak bersetuju dengan tindakan British meletakkan Naning sebagai sebahagian daripada wilayah jajahan British.
 3. Tidak bersetuju dengan arahan supaya Naning menghantar 1/10 hasilnya kepada Melaka sebagai ufti.
 4. Pada tahun 1831, British menghantar pasukan tenteranya untuk menakluki Naning.
 5. Dol Said menentang pasukan British.
 6. Beliau mendapat bantuan ketenteraan daripada Yam Tuan Ali daripada Rembau/ Syed Shaban/ Penghulu Remai dan Rechat/ Dato’Kelana Sungai Ujong/ Penghulu Gemencheh.
 7. Dol Said berjaya mengalahkan pasukan tentera British yang berjumlah 150 orang di bawah pimpinan Kapten Wyllie yang ingin menawan Taboh,daerah Naning.
 8. Pada akhir tahun 1832, British dengan tentera seramai 1200 orang menyerang Naning.
 9. Dol Said dan pengikut-pengikutnya tidak mendapat bantuan dari mana-mana pihak.
 10. Pasukan British berjaya mengalahkan tentera Penghulu Dol Said.
 11. Beliau diberi pencen dan sebuah rumah di sana.

Kelantan (Skema Jawapan Nasionalisme Di Malaysia)

Penentangan dilakukan oleh Tok Janggut.

 1. Penentangan terhadap penjajahan British berlaku di Paser Putih pada tahun 1910 apabila British memperkenalkan Sistem Penasihat British.
 2. British memaksa penduduk tempatan menerima pakai sistem cukai yang diperkenalkan.
 3. Tok Janggut membantah pelaksanaan sistem ini dan bertindak enggan membayar cukai.
 4. Bantahan Tok Janggut enggan dilayan Pegawai Daerah Pasir Putih yang telah mengarahkan pihak polis menangkap tok Janggut tetapi gagal.
 5. Pada tahun 1915, Engku Besar Jeram, Tuan Ahmad, Penghulu Adam,Haji Said,Che Ishak,dan rakyat tempatan menyerang Pasir Putih dan berjaya menawannya.
 6. Mereka menduduki Pasir Putih selama 3 hari
 7. Sebuah kerajaan telah dibentuk dengan Engku Besar Jeram sebagai Raja,Tok Janggut sebagai perdana menteri,dan Che Ishak sebagai pegawai daerah.
 8. Dengan menggunakan nama Sultan Kelantan, British membawa masuk pasukan tentera dari negeri selat bersama kapal perang H.M.S Cadmus yang mendarat di Tumpat.
 9. Pada Mei 1915 British menyerang Tok Janggut yang berkubu di Saring.
 10. Serangan British yang tersusun dengan penggunaan senjata yang lebih moden berjaya melumpuhkan perjuangan Tok Janggut dan pengikutnya.
 11. Tok Janggut terkorban dalam serangan tersebut dan mayatnya telah diarak ke seluruh pekan Kota Bharu sebelum digantung di pasar dalam keadaan kepala di bawah dan kaki ke atas.
 12. Tindakan ini merupakan amaran kepada masyarakat tempatan yang berani menentang British.

[Maksimum:15 markah]

Bagaimanakah generasi muda hari ini dapat menjadi warganegara Malaysia yang mampu mengekalkan kedaulatan negara

 1. Mempunyai semangat setia negara yang tinggi
 2. Sanggup berkorban untuk bangsa
 3. Mempunyai sifat kerjasama.
 4. Melengkapkan diri dengan segala ilmu pengetahuan yang berguna.
 5. Menguasai pelbagai kemahiran.
 6. Mengekalkan perpaduan kaum.
 7. Mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia.
 8. Menguasai kepakaran sains dan teknologi.
 9. Jangan mudah terpengaruh dengan agenda anasir luar.
 10. Mengelakkan diri daripada nilai-nilai negatif.
 11. Menjaga keamanan negara.
 12. Patuh pada ajaran agama.
 13. Hormat-menghormati sesama individu

[Maksimum:15 markah]

Kejayaan yang dicapai oleh Malaysia hasil daripada semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum (Skema Jawapan Nasionalisme Di Malaysia)

 1. Membina Menara Berkembar Petronas
 2. Perisytiharan Melaka sebagai Bandaraya Bersejarah Warisan Dunia
 3. Perisytiharan Pulau Pinang sebagai Bandaraya Warisan Dunia.
 4. Pembinaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA)
 5. Program Angkasawan Negara.
 6. Melancarkan Koridor Raya Multimedia (MSC)
 7. Pelaksanaan K-ekonomi.
 8. Sistem perbankan elektronik
 9. Kemajuan sistem pengangkutan/ LRT/ MRT/ Komuter/ Monorail.
 10. Pembinaan Jambatan Pulau Pinang
 11. Pembinaan Menara Kuala Lumpur.
 12. Pelancaran Kapal Selam KD Tun Razak.

[Maksimum 10 markah]
[Mana-mana jawapan lain yang munasabah]

(a) Cabaran yang dihadapi oleh negara untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara .

 1. Mengukuhkan perpaduan kaum
 2. Pelbagai bahasa, pelbagai budaya. pelbagai kepercayaan/agama, pelbagai fahaman politik
 3. Pendudukan yang berbeza
 4. Polarisasi kaum
 5. Merapatkan jurang perbezaan pendapatan/ ekonomi
 6. Merapatkan jurang perbezaan pendidikan
 7. Keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja
 8. Mudah terpengaruh dengan anasir luar

[Maksimum:5 markah]

(b) Langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas ialah

 1. Menjayakan konsep 1 Malaysia.
 2. Pengamalan Dasar Kebudayaan Kebangsaan.
 3. Pengamalan Prinsip Rukun Negara.
 4. Penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
 5. Pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan
 6. Penganjuran Sukan Malaysia(SUKMA)
 7. Konsep Rumah Terbuka setiap musim perayaan.
 8. Program latihan Khidmat Negara (PLKN)
 9. Pengagihan ekonomi secara seimbang

[Mana-mana jawapan lain yang munasabah]

Penerapan nilai murni/ iktibar/ patriotisme dalam usaha mengekalkan kedaulatan negara.

 1. Cinta akan negara.
 2. Kerjasama antara pelbagai kaum.
 3. Bertolak ansur.
 4. Kebijaksanaan pemerintah.
 5. Keadilan.
 6. Berani mempertahankan negara.
 7. Berakhlak mulia.
 8. Menghormati hak asasi manusia.
 9. Permuafakatan antara pemimpin-pemimpin rakyat.
 10. Sanggup berkorban untuk negara.

[10x1m] [Maksimum:10 markah]

Rumusan

 1. Pengetahuan yang diperoleh
 2. Iktibar kepada diri bangsa dan negara.
 3. Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang.

Kredit : http://mejapanitia1092.blogspot.my/ dan Nota Sejarah

Semoga perkongsian Skema Jawapan Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua bermanfaat buat semua. Moga ianya boleh dijadikan panduan dalam menjawab soalan tema Sejarah Kertas 3 SPM Bab 2.

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *

Ujian Kemasukan Sekolah Berasrama Penuh (UKSBP)

Ujian Kemasukan Sekolah Berasrama Penuh (UKSBP)

Soalan Lazim Permohonan SBP

Soalan Lazim Permohonan SBP 2020 (FAQ)