in

Semakan WTD Online eGUMIS Wang Tidak Dituntut

eGUMIS Semakan Wang Tak Dituntut Secara Online. Bagaimanakah cara untuk membuat semakan wang tidak dituntut atau WTD secara atas talian atau online? Untuk makluman, Semakan WTD Online sudah boleh disemak secara online. Kerajaan melancarkan eGUMIS atau Electronic Government Unclaimed Money Information System pada Januari 2020. Ianya bagi memudahkan semakan status wang tidak dituntut dibuat terutamanya oleh penduduk di luar bandar.

Semakan wang tidak dituntut juga boleh dibuat di Kaunter Jabatan Akauntan Malaysia (JANM) seluruh negeri. Selain itu, Kementerian Kewangan juga akan menyediakan kaunter bergerak dalam memudahkan orang ramai di kawasan pendalaman untuk membuat semakan sebelum proses tuntutan dapat di buat di Jabatan Akauntan Negara Malaysia.

Semakan WTD Online eGUMIS Wang Tak Dituntut

Perihal Maklumat Wang Tak Dituntut

Kepada mereka yang masih tidak tahu apa itu Wang Tidak Dituntut, berikut adalah maksudnya :-

 • WTD adalah wang perlu dibayar disisi undang-undang kepada pemilik yang sepatutnya dalam tempoh masa tertentu seperti mana di tetapkan di bawah Seksyen 8, Akta Wang Tidak Dituntut 1965.

Pendaftar wang tidak dituntut, iaitu Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) sebagai pemegang amanah akan menyimpan selamat wang tersebut mengikut peraturan kewangan berkuatkuasa sehingga ianya dituntut oleh empunya yang berhak,

Menurut Seksyen 8 Akta WTD 1965 terbahagi kepada tiga kategori:-

 1. Wang yang kena dibayar di sisi undang-undang kepada empunya tetapi tidak dibayarkan dalam satu tempoh masa tidak kurang dari satu tahun. Contoh di bawah kategori ini ialah:-
  • Gaji, upah,bonus, komisen dan wang lain yang kena dibayarkan kepada kakitangan
  • Dividen dan keuntungan yang diisytiharkan untuk dibahagikan
  • Tuntutan insurans yang telah diluluskan untuk bayaran
  • Draf bank, cashier’s order dan dokumen lain yang mempunyai fungsi serupa di mana tempoh sah lakunya telah luput
  • Cagaran dan deposit di mana tujuan wang itu dikutip telah pun dicapai
  • Simpanan tetap (tanpa arahan pembaharuan automatik) yang telah matang
  • Pemiutang atau penghutang pelbagai
 2. Wang dalam kredit sesuatu akaun yang tidak dikendalikan oleh empunya dengan apa cara sekali pun dalam satu tempoh tidak kurang dari tujuh tahun. Contoh di bawah kategori ini ialah:-
  • Akaun simpanan
  • Akaun Semasa
  • Simpanan tetap (yang mempunyai arahan pembaharuan automatik)
 3. Wang dalam kredit sesuatu akaun dagangan yang telah tidak dikendalikan melalui apa-apa urus niaga bagi satu tempoh masa tidak kurang dari dua tahun

Kategori ini merujuk kepada akaun pemiutang dan penghutang perdagangan.

Pendaftar Wang Tak Dituntut

Menteri Kewangan telah melantik Akauntan Negara Malaysia sebagai Pendaftar Wang Tak Dituntut sejak 1 Jun 1975. Peranan utama Pendaftar adalah:-

 • 1. Pemegang amanah terhadap Wang Tak Dituntut (WTD) yang diterima
 • 2. Membayar balik WTD kepada empunya WTD sekiranya terdapat permohonan tuntutan
 • 3. Memeriksa rekod syarikat atau firma bagi memastikan kepatuhan peruntukan Akta
 • 4. Mencadangkan kompaun dan hukuman denda terhadap syarikat atau firma yang gagal mematuhi peruntukan Akta

Syarikat atau Firma yang wajid mematuhi Akta

Menurut seksyen 8 Akta WTD 1965, pihak syarikat firma yang wajid mematuhi Akta ialah:-

 • 1. Syarikat yang ditubuhkan di bawah peruntukan Akta Syarikat 1965, termasuk syarikat asing yang ditetapkan di bawah Bab 2 Bahagian XI Akta tersebut;
 • 2. Lembaga yang ditubuhkan untuk menguruskan kumpulan wang berkaitan dengan faedah-faedah persaraan;
 • 3. Pertubuhan dan koperasi yang didaftarkan;
 • 4. Perbadanan, pihak berkuasa awam dan kesatuan sekerja; dan
 • 5. Firma iaitu pihak-pihak yang bersatu bagi menjalankan perniagaan.

Seksyen 14 Akta WTD 1965 memperuntukkan bahawa mana-mana pihak yang mempunyai wang, selain daripada WTD dalam tangan yang belum dituntut oleh empunya, boleh menyerahkan wang tersebut kepada Pendaftar seolah-olah wang tersebut adalah WTD yang perlu dibayar walaupun beliau tidak wajib untuk berbuat demikian menurut Akta.

eGUMIS Sistem Semakan Wang Tidak Dituntut (WTD) Secara Online

Berikut dikongsikan maklumat berkaitan panduan semakan WTD secara online meliputi tarikh pelancaran, pautan applikasi semakan dan maklumat terkini WTD.

Semakan WTD Online Melalui eGUMIS

Nota : Bagi fasa awal, hanya semakan wang tak dituntut sahaja dibuka. Untuk permohonan tuntutan wang tak dituntut pula, dokumen permohonan yang telah lengkap boleh dikemukakan melalui pos ke Pejabat Pendaftar atau hadir ke Kaunter Pejabat Pendaftar atau JANM Negeri/ Cawangan yang berdekatan

Sistem eGUMIS (Electronic Goverment Unclaimed Money Information System) atau sistem semakan WTD online akan diaktifkan mulai

 • Januari 2020

eGUMIS bakal memudahkan orang ramai untuk mengakses dan menyemak status WTD tanpa perlu datang ke kaunter JANM berdekatan dengan tempat tinggal mereka.

Pautan Applikasi Semakan

 • Portal Rasmi eGUMIS
  • Bagi pengguna eGumis yang tidak menerima kata laluan atau telah menerima katalaluan (password) semasa pendaftaran dilakukan tetapi tidak dapat untuk log masuk ke portal, mohon kerjasama anda untuk membuat pendaftaran semula di Portal eGumis.

Cara Membuat Semakan Wang Tak Dituntut Secara Online

Berikut dikongsikan panduan membuat semakan wang tak dituntut melalui eGUMIS secara online:

Huruf A Pendaftaran Akaun Pengguna

 1. Setelah mengakses portal rasmi eGUMIS, klik Pendaftaranegumis
 2. Isikan maklumat penting yang diperlukan kemudian klik Daftaregumisegumis
 3. Sahkan pendaftaran dengan menekan butang Yaegumis
 4. Kata laluan akan dihantar melalui emel

Huruf B Log Masuk Kali Pertama

 1. Selepas mengakses portal eGUMIS, klik untuk Log Masukegumis
 2. Masukkan nama pengguna yang diisi sewaktu pendaftaran pengguna dan kata laluan yang dihantar menerusi emelegumis
 3. Klik Log Masuk
 4. Pengguna hendaklah menukar kata laluan selepas log masuk ke portal kali pertama sebelum dibenarkan menggunakan eGUMISegumis
 5. Setelah mengisi maklumat yang diperlukan, klik Simpanegumisegumis
 6. Kemaskini maklumat pengguna lain yang diperlukan. Klik Simpan

Huruf C Semakan Wang Tak Dituntut

 1. Klik untuk Carian Wang Tak Dituntutwang tak dituntut
 2. Masukkan No. Pengenalan dan klik Cari
 3. Maklumat akan dipaparkan. Klik Cetak sekiranya ingin mencetak maklumat tersebutegumis

Muat Turun Manual Pengguna

Cara Membuat Semakan Wang Tak Dituntut Di Kaunter WTD JANM

Selain menggunakan sistem eGUMIS, mereka yang ingin membuat semakan Wang Tak Dituntut boleh berbuat demikian di lokasi pejabat Jabatan Akauntan Negara Malaysia di seluruh negeri.

 1. Datang ke kaunter JANM mengikut waktu pejabat atau masa yang ditetapkan oleh JANM berkaitan
 2. Sila bawa dokumen pengenalan diri iaitu Kad pengenalan/ MyKad. Semakan waris yang telah meninggal dunia boleh juga disemak. Sila bawa sijil kematian, sijil perkahwinan, sijil kelahiran dan surat sokongan yang menyatakan hubungan anda dengan pewaris (Contoh sijil lahir).
 3. Serahkan MyKad atau dokumen yang berkaitan di kaunter WTD
 4. Pegawai JANM yang bertugas akan membuat semakan melalui sistem
 5. Status WTD akan dapat diketahui dalam masa beberapa minit sahaja
 6. Pegawai bertugas akan menyenaraikan senarai WTD (jika ada) dan prosedur buat tuntutan
 7. Tiada bayaran atau caj perkhid­matan dikenakan untuk membuat semakan

Informasi Penting Wang Tidak Dituntut (WTD)

Berikut adalah maklumat penting berkaitan WTD yang perlu diambil perhatian oleh pemohon.

 1. Tiada had untuk semakan atau tuntutan WTD
 2. Boleh dibuat pada bila-bila masa. Tiada tarikh luput
 3. Waris boleh tuntut bagi pemilik yang telah meninggal dunia
 4. Tiada tuntutan minimum atau maksimum
 5. Wang disimpan selamat dalam pegangan kerajaan
 6. Perkhidmatan diberikan adalah percuma
 7. Dibayar tanpa faedah
 8. JANM tidak pernah melantik ejen
 9. JANM tidak pernah menghantar emel berkaitan perkhidmatan WTD
 10. Akauntan Negara Malaysia dilantik sebagai Pendaftar WTD
 11. Tuntutan dibayar dalam 1 bulan

Permohonan Tuntutan Wang Tidak Dituntut

Pegawai JANM yang bertugas akan memberikan panduan dalam membuat tuntutan WTD (jika ada). Secara amnya, tuntutan boleh dibuat seperti berikut :

 1. Pemohon perlu mengisi borang tuntutan jika terdapat wang tidak di tuntut
 2. Sertakan beberapa dokumen berkaitan yang antara lain meliputi salinan MyKad, surat pengesahan bank berkenaan, penyata buku bank yang aktif untuk tujuan pembayaran balik secara bank-in.
 3. Download Borang UMA-7
 4. Borang UMA-7 yang lengkap diisi dan ditandatangani
  Salinan kad pengenalan (hadapan dan belakang) / pasport pemohon bagi bukan warganegara
  Dokumen asal (Antaranya: buku bank /sijil simpanan tetap dan lain-lain)
 5. Salinan muka hadapan buku akaun / penyata bank pemohon yang aktif serta disahkan oleh pihak bank
 6. Bayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun yang dinyatakan

Untuk maklumat lanjut berkaitan permohonan semakan Wang Tidak Dituntut, sila rujuk kepada dokumen di bawah ini:-

 1. Garis Panduan Permohonan Bayaran Balik Wang Tidak DiTuntut
 2. Panduan Permohonan WTD

Selamat membuat Semakan WTD di kaunter JANM berkedatan dengan tempat tinggal anda. Moga sistem Online eGUMIS dapat dilancarkan dengan jayanya untuk kemudahan mereka yang memerlukannya dalam membuat semakan secara online.

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *

Permohonan SLTPPM Skim Latihan Tenaga Pengajar Matrikulasi 2020 Online

Kemaskini BSH 2019 Online melalui MyBSH

Kemaskini BSH 2020 Online Bantuan Sara Hidup Rakyat (MyBSH)