Senarai Pelepasan Cukai LHDN 2020 E-Filling 2021

Pelepasan Cukai Pendapatan Individu LHDN Terkini. Panduan buat pembayar cukai income tax LHDN. Apakah senarai rebat dan pelepasan cukai pendapatan untuk taksiran 2020 iaitu untuk penghantaran Borang Tahun 2021? Berikut dikongsikan Senarai Pelepasan Cukai LHDN terkini tahun 2020 untuk E-Filling 2021 seperti diumumkan di Portal Rasmi LHDN. Jika anda seorang individu pemastautin di Malaysia, anda layak untuk menuntut pelepasan, potongan dan rebat cukai untuk beberapa perbelanjaan yang disenaraikan di jadual bawah ini.

Tarikh 30 April setiap tahun pada kelazimannya adalah merupakan tarikh akhir untuk memfailkan cukai tahunan BE. Samada menggunakan kaedah pemfailan cukai secara manual di pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) atau menggunakan kemudahan e-filing online. Sebagai seorang pembayar cukai, senarai yang diumumkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) mampu mengurangkan kadar jumlah cukai pendapatan yang dikenakan terhadap anda.

Senarai Pelepasan Cukai pendapatan individu

Senarai Pelepasan Cukai Pendapatan Individu LHDN 2020 Terkini

Maklumat senarai pelepasan cukai pendapatan individu LHDN bagi tahun taksiran 2020 adalah seperti di bawah. Berikut dikongsikan maklumat senarai rebat dan pelepasan cukai pendapatan individu termasuk jenis potongan rebat, had potongan dan jumlah amaun dalam Ringgit Malaysia.

Untuk kemudahan pembayar cukai, beberapa langkah mudah dalam menuntut pelepasan cukai pendapatan individu adalah seperti berikut :-

 1. Memaksimumkan potongan dengan pembelian buku, insurans, tablets, telefon pintar dan komputer (Gaya hidup)
 2. Pemeriksaan perubatan
 3. Pembelian peralatan sukan
 4. Memfailkan cukai secara berasingan sekiranya anda berkahwin

Pelepasan Cukai Pendapatan LHDN Individu Pemastautin

Berikut dikongsikan jadual pelepasan cukai pendapatan tahun 2020 *individu Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) taksiran tahun 2020 untuk penghantaran borang cukai pada tahun 2021.

Untuk makluman, pengetahuan yang luas dalam pelepasan cukai boleh mendatangkan penjimatan yang besar terutama dalam jangka masa yang panjang.

Senarai Pelepasan Cukai Individu Pemastautin Tahun Taksiran 2020

Berikut disenaraikan jenis potongan individu serta jumlah amaun

 1. Individu dan saudara tanggungan : RM 9,000
 2. Perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa (Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan) ATAU Ibu (Terhad 1,500 bagi hanya seorang ibu) dan Bapa (Terhad 1,500 bagi hanya seorang bapa) : RM5,000 (Terhad) atau RM3,000 (Terhad)
 3. Peralatan sokongan asas (untuk kegunaan individu kurang upaya, suami / isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya) : RM6,000 (Terhad)
 4. Individu kurang upaya : RM6,000
 5. Yuran pengajian (Sendiri) : RM7,000 (Terhad)
  • Peringkat selain sarjana dan doktor falsafah – bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi
  • Peringkat sarjana dan doktor falsafah – sebarang bidang atau kursus pengajian
 6. Perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius (Diri sendiri atau suami / isteri atau anak-anak) : RM6,000
 7. Perbelanjaan perubatan bagi rawatan kesuburan (Diri sendiri atau suami / isteri) : RM6,000
 8. Pemeriksaan perubatan penuh (Diri sendiri, suami / isteri atau anak). (Terhad 500) : RM6,000
 9. Gaya hidup – Perbelanjaan untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak bagi: RM2,500
  • Pembelian buku, jurnal, majalah, surat khabar bercetak dan lain-lain penerbitan seumpamanya (Bukan bahan bacaan terlarang
  • Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet (Bukan untuk kegunaan perniagaan);
  • Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 (tidak terpakai bagi jenis basikal bermotor) dan bayaran keahlian gimnasium
  • Bayaran bil bulanan untuk langganan internet (Atas nama sendiri)
 10. Gaya hidup – Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak dan bukan untuk kegunaan perniagaan : RM2,500

 11. Pembelian peralatan penyusuan ibu untuk kegunaan sendiri bagi anak berumur 2 tahun dan kebawah (Potongan dibenarkan sekali setiap DUA (2) tahun taksiran) : RM1,000 (Terhad)
 12. Yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak / tadika yang berdaftar : RM3,000 (Terhad)
 13. Tabungan bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) (Jumlah simpanan dalam tahun 2020 TOLAK jumlah pengeluaran dalam tahun 2020) : RM8,000 (Terhad)
 14. Suami / Isteri / Bayaran alimoni kepada bekas isteri : RM4,000 (Terhad)
 15. Suami / Isteri kurang upaya : RM3,500
 16. Anak yang belum berkahwin dan berumur di bawah 18 tahun : RM2,000
 17. Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah) : RM2,000
 18. Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat : RM8,000
  • Mengikuti pengajian tinggi sepenuh masa (Tidak termasuk kursus matrikulasi / pra-ijazah / A-Level) di universiti, kolej atau institu pelajaran yang serupa dengannya di Malaysia; atau
  • Berkhidmat di bawah satu ikatan artikel atau indentur untuk memperoleh kelayakan perdagangan atau profesion di Malaysia; atau mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia.
  • Kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.
 19. Anak kurang upaya : RM6,000

  • Pelepasan tambahan sebanyak RM8,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.
 20. Insuran nyawa dan KWSP TERMASUK tidak melalui potongan gaji : RM7,000 (Terhad)
  • Kategori penjawat awam berpencen (Premium insurans nyawa)
  • Kategori selain penjawat awam berpencen (Premium insurans nyawa (Terhad RM3,000) atau Caruman kepada KWSP / skim yang diluluskan (Terhad RM4,000)
 21. Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity) – berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021. RM3,000 (Terhad)
 22. Insurans pendidikan dan perubatan TERMASUK tidak melalui potongan gaji : RM3,000 (Terhad)
 23. Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) : RM250
 24. Perbelanjaan perjalanan domestik : RM1,000 (Terhad)
  • Perbelanjaan penginapan di premis penginapan yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Pelancongan dan bayaran masuk ke pusat tarikan pelancong yang dilakukan pada atau selepas 1 Mac 2020)

Maklumat Lanjut

Sila rujuk kepada LHDN untuk melihat senarai lengkap pelepasan cukai pendapatan individu yang terkini dan sebelumnya.

Semoga perkongsian Senarai di atas dapat memudahkan anda menuntut pelepasan atau rebat untuk E-Filling tahun 2021 nanti.

Related : untuk tujuan untuk mendapatkan dikenakan cukai dibenarkan untuk, layak mendapat pelepasan untuk e filing layak dituntut http www.hasil.gov.my, anak angkat, layak menuntut pelepasan pasangan atau anak

Tinggalkan Komen