Permohonan KWAPM 2020 Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin

Borang Bantuan KWAPM. Perhatian buat pelajar-pelajar miskin yang berkemungkinan tercicir dalam persekolahan dan memerlukan bantuan untuk ke sekolah. Anda yang berkelayakan boleh mendapatkan bantuan tersebut melalui program Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM). Bantuan KWAPM ini dibuka setiap tahun dan akan disalurkan kepada pelajar yang telah disahkan sebagai kategori miskin. Berikut disertakan maklumat mengenai permohonan KWAPM bagi tahun 2020.

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) amat mengutamakan pendidikan bagi setiap masyarakat tanpa ada yang terkecuali. Menyedari bahawa faktor kemiskinan adalah antara penyebab keciciran di kalangan murid sekolah, KPM telah melaksanakan Dasar Pendidikan Wajib berkuatkuasa mulai bulan Januari 2003. Di bawah Seksyen 29A, Akta Pendidikan 1996 [Akta 550] menyatakan ibu bapa wajib menghantar anak mereka ke sekolah mulai Darjah Satu (1).

Permohonan KWAPM 2019 Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin

Melalui dasar tersebut, sebuah Tabung yang dinamakan “Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin” telah diwujudkan bagi menyalurkan bantuan kepada ibu bapa yang tidak berkemampuan untuk menghantar anak mereka ke sekolah. Tabung ini memperoleh sumber kewangan daripada peruntukan kerajaan dan juga sumbangan pihak luar berdasarkan kelulusan daripada Kementerian Kewangan mengenai Surat Ikatan Amanah pada 10 April 2003.

Objektif KWAPM

KWAPM telah ditubuhkan dengan objektif utama untuk menyalurkan bantuan secara khusus kepada pelajar miskin berkewarganegaraan Malaysia yang bersekolah di sekolah kerajaan/bantuan kerajaan. Bantuan ini diberikan kepada semua bangsa dan agama dengan matlamat agar tidak berlaku keciciran, meningkatkan pencapaian akademik pelajar serta membina kecemerlangan pelajar secara menyeluruh.

Kategori Dan Kadar Bantuan KWAPM

KATEGORI DATA / STATUS KEMISKINAN

 1. Data Sedia Ada (DSA – Permohonan Sekolah)
 2. eKASIH (Miskin dan Miskin Tegar)
 3. Data Murid Orang Asli (DMOA) (Miskin dan Miskin Tegar)

BANTUAN AM PERSEKOLAHAN (BAP)

 • Sekolah Rendah = RM100 setahun
 • Sekolah Menengah = RM150 setahun

Kriteria Kelayakan Bantuan KWAPM

Berikut adalah kriteria-kriteria bagi kelayakan untuk mendapatkan bantuan KWAPM:

(Tahun 2020 akan dikemaskini)

 1. Pelajar berkewarganegaraan Malaysia yang bersekolah di Sekolah Rendah / Menengah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan bagi Tahun 1 hingga Tingkatan 1.
 2. Pelajar miskin yang Ketua Isi Rumah (KIR) berdaftar dengan eKasih dan eDAMAK yang telah disahkan status kemiskinannya sebagai MISKIN atau MISKIN TEGAR sahaja.
 3. Miskin yang keluarganya berpendapatan di bawah *Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Nasional 2016 seperti berikut:-
 4. Permohonan KWAPM 2019
 5. Pelajar mestilah tidak terdiri daripada penerima apa-apa bantuan persediaan ke sekolah berbentuk kewangan daripada mana-mana pihak sama ada daripada kerajaan mahupun pihak luar.

Cara Permohonan KWAPM (Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin)

(Tahun 2020 akan dikemaskini)

Permohonan bagi Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) akan dilakukan secara automatik melalui pengemaskinian data maklumat oleh guru yang bertugas di sekolah dan juga penyelarasan maklumat dengan beberapa jabatan lain untuk verifikasi. Berikut disertakan carta aliran proses permohonan bagi ketiga-tiga kategori.

Sumbangan ke Tabung KWAPM

Bagi mereka yang ingin membuat sumbangan ke Tabung KWAPM, anda boleh melakukannya melalui cara-cara berikut:

 1. Kredit terus sumbangan ke atas nama SUMBANGAN TABUNG KWAPM pada akaun bank
  No. Akaun: 5640 1611 7704 (Maybank).
  • NOTA: Penyumbang dipohon untuk memfakskan butiran diri dan transaksi (slip bayaran) kepada Unit KWAPM – Cawangan Bantuan, Bahagian Kewangan, KPM bagi cetakan resit rasmi (Hubungi: 03-88847611/7509)
  • Setiap sumbangan akan diberikan resit rasmi pengecualian cukai
 2. Menggunakan Skim Sumbangan Potongan Gaji Bulanan Secara Sukarela Kakitangan Awam melalui pengisian borang potongan gaji bulanan seperti berikut:
 3. Melalui cek berpalang/wang pos/kiriman wang atas nama Ketua Akauntan, Kementerian Pendidikan Malaysia dan dialamatkan kepada:
  • Kementerian Pendidikan Malaysia
   Bahagian Kewangan
   Aras 6-7, Blok E12
   Kompleks Kerajaan Parcel E
   Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
   62604 Putrajaya
   Tel: 03-80008000

Maklumat Lanjut Bantuan KWAMP

Untuk mendapatkan maklumat lanjut dan sebarang pertanyaan mengenai KWAPM boleh dikemukakan kepada:

 • Alamat: Unit Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin, Kementerian Pendidikan Malaysia, Bahagian Kewangan, Aras 6-7, Blok E 12, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604, Putrajaya
 • Telefon: 03-88847002 / 7091 / 7088 / 7020 / 7647 / 7303
 • Emel: kwapm@moe.gov.my

Info Terkini Permohonan KWAPM 2019

Adalah dimaklumkan bahawa KPM sedang dalam proses untuk menyediakan data bagi permohonan KWAPM secara atas talian/ online melalui sistem Aplikasi Pengurusan Bantuan (APB) – Modul KWAPM untuk murid Darjah 2 hingga Darjah 6 sesi persekolahan tahun 2019.

Pihak KPM akan mengenalpasti murid yang layak menerima Bantuan KWAPM melalui Aplikasi Pengkalan Data Murid (APDM) berdasarkan pendapatan ibu bapa/ penjaga yang telah dikemaskini sehingga 28 September 2018. Data-data murid kemudiannya akan dimuat naik ke dalam sistem APB – Modul KWAPM untuk tindakan selanjutnya.

Mana-mana murid yang layak tetapi data pendapatan ibu bapa/ penjaga mereka tidak dikemaskini sebelum/ pada tarikh dan masa tersebut akan ditarik masuk ke dalam Sistem APB dan akan menyebabkan mereka tercicir daripada menerima Bantuan KWAPM pada tahun 2020.

Tinggalkan Komen