EKasih Daftar Borang Permohonan Dan Semakan Pendaftaran

Daftar eKasih & Semakan eKasih. Kemiskinan merupakan perkara penting yang perlu dibendung/ di basmi oleh setiap negara di dunia. Di Malaysia, satu sistem pangkalan data bersepadu isi rumah miskin dikenali sebagai  Sistem “eKasih” iaitu portal pembasmian kemiskinan telah diwujudkan di dalam membantu merancang, melaksana dan memantau program kemiskinan. Sistem ini telah dijadikan sebagai rujukan oleh kementerian/ agensi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam program pembasmian kemiskinan penduduk.

Golongan berpendapatan rendah berdasarkan kepada kriteria yang telah ditetapkan oleh Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) 2016. Semua Ketua Isi Rumah (KIR) yang berpendapatan kurang daripada jumlah RM1,500 sebulan (Bandar) atau RM1,000 sebulan (Luar Bandar) adalah digalakkan/ layak untuk mendaftar.

EKasih Daftar Permohonan Dan Semakan Pendaftaran

Cara Daftar eKasih Dan Semakan Pendaftaran Secara Online/ Atas Talian 

Berikut dikongsikan cara daftar dan semakan keputusan pendaftaran secara online buat panduan mereka yang berkenaan. Sistem bank data kemiskinan nasional ini menyimpan segala rekod bantuan yang diterima oleh individu, Ketua Isi Rumah (KIR) dan Ahli Isi Rumah (AIR). Termasuklah Bantuan Sara Hidup (BSH).

Ciri-Ciri Utama sistem ini adalah seperti berikut :-

“Ianya adalah sistem Bank Data Kemiskinan Nasional​​ yang mengandungi maklumat mengenai kemiskinan bermula dari profil individu, program/ bantuan yang diterima oleh Ketua Isi Rumah (KIR) dan Ahli Isi Rumah (AIR) daripada agensi pemberi bantuan sehinggalah kepada permohonan bantuan dan pemantauan keberkesanan program/ bantuan yang diterima”

Ciri-Ciri e-Kasih

1. Semakan status kemiskinan secara online

2. Penyelarasan maklumat bantuan

3. Pengemaskinian maklumat kemiskinan secara online

4.  Pengiraan Status Kemiskinan (miskin/miskin tegar) secara automatik berdasarkan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) per kapita

5. Penjanaan laporan dan statistik kemiskinan

6.  Poverty mapping dan pemantauan kemiskinan

Borang Daftar EKasih

Melalui mekanisme pendaftaran terbuka e-Kasih, individu yang ingin mendaftar boleh merujuk kepada maklumat berikut untuk membuat pendaftaran.

i) Golongan yang berpendapatan di bawah Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) semasa boleh mendaftar.

ii) Individu/ orang awam boleh hadirkan diri ke

a) Pejabat Pembangunan Negeri (PPN) atau

b) Pejabat Daerah yang berdekatan atau

c) Melalui telefon, surat atau e-mel rasmi atau membuat laporan atau mendaftar kes kemiskinan melalui Pemimpin Tempatan, Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) atau Majlis Perwakilan Penduduk (MPP)

Proses Pendaftaran

Berikut adalah Proses Kerja Permohonan Isi Rumah Untuk Didaftarkan Ke Dalam Sistem buat rujukan semua :-

Klik Proses Daftar

Untuk paparan yang lebih jelas, sila rujuk grafik di bawah untuk proses pendaftaran :-

proses pendaftaran ekasih

No Telefon Pejabat Pembangunan Negeri (PPN)

Senarai nombor telefon PPN mengikut negeri yang boleh dihubungi untuk tujuan pendaftaran adalah seperti berikut:-

PPN Perlis : 04-9731976

PPN Kedah : 04-7209236

PPN Pulau Pinang : 04-2185700

PPN Perak : 05-2497400

PPN Selangor : 03-55213600

PPN W.Persekutuan Kuala Lumpur : 03-40420260 / 61

PPN N.Sembilan : 06-7659945

PPN Melaka : 06-3333333

PPN Johor : 07-2234777

PPN Pahang : 09-5178208

PPN Terengganu : 09-6272000

PPN Kelantan : 09-7455000

PPN Sarawak : 082-446582

PPN Sabah : 088-484800

Pendapatan Garis Kemiskinan Semasa (PGK) Yang Digunakan

Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) ialah pendapatan isi rumah (bulanan) yang disediakan oleh Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA) setiap dua (2) tahun sekali. PGK semasa (tahun 2016) adalah seperti berikut:-

Klik PGK

SUMBER : Soalan Lazim

Semakan Permohonan Pendaftaran Secara Online

Untuk membuat semakan e-KASIH samada nama anda telah didaftarkan dalam sistem e-Kasih adalah dengan menghubungi pihak Unit Penyelarasan Pelaksaan (ICU JPM) melalui Jab Pembangunan Persekutuan/ Pej Pembangunan Negeri (JPP/PPPN – Bahagian/Unit Kesejahteraan Rakyat) dan memberikan maklumat seperti Nama, No. Kad Pengenalan, No. telefon atau alamat e-mail/alamat surat menyurat yang boleh dihubungi.

Pilihan alternatif yang paling mudah adalah semakan pendaftaran secara online melalui pautan berikut :-

Semakan Pendaftaran Online

Masukkan No Kad Pengenalan

Klik Untuk Cari

Terma Rujukan

Ketua Isi Rumah (KIR) adalah daripada kalangan isi rumah sesuatu tempat kediaman yang bertanggungjawab atau diberi tanggungjawab terhadap kebajikan ahli isi rumah di mana dia tinggal

Ahli Isi Rumah (AIR) adalah mereka yang dianggap sebagai penghuni biasa di tempat kediaman yang dipilih

SPB adalah senarai penerima bantuan agensi yang masih belum diverifikasi

Maklumat Lanjut

Untuk mendapatkan maklumat data yang lebih lengkap termasuk program bantuan yang diterima, serta agensi pemberi bantuan sila layari Portal Rasmi Pembasmian Kemiskinan E-Kasih di pautan berikut :-

Maklumat Tambahan

Manual pengguna boleh dimuat turun di

Manual Pengguna

Orang ramai adalah perlu untuk memanfaatkan sistem yang diwujudkan ini dengan memberikan serta memaklumkan maklumat berkaitan kemiskinan yang dihadapi oleh penduduk berkenaan dengan mengunakan borang permakluman secara dalam talian (online).

Selamat membuat semakan eKasih dan semoga pendaftaran anda berjaya.

Related : Syarat kelayakan, diwujudkan di peringkat nasional bagi membantu merancang, kes kemiskinan melalui pemimpin, keluarga miskin yang diwujudkan, bantuan kerajaan, pejabat daerah atau pejabat pembangunan negeri, satu sistem pangkalan data keluarga miskin yang diwujudkan di peringkat nasional bagi membantu merancang melaksana dan memantau program kemiskinan, individu yang diwujudkan di peringkat nasional bagi membantu merancang melaksana dan memantau program kemiskinan, jabatan perdana menteri icu jpm, mengenal pasti mereka yang benar, rm1,500 bandar atau rm1,000 luar bandar sebulan, benar layak berasaskan kepada profil terkini, bahagian unit penyelarasan pelaksanaan jabatan perdana menteri, rasmi ataupun majlis pengurusan komuniti kampung mpkk atau majlis perwakilan penduduk mpp, nombor telefon yang diwujudkan di peringkat nasional bagi membantu merancang melaksana dan memantau program kemiskinan,

https://ekasih.icu.gov.my/ekasih/Semakan/Pages/CarianAwam.aspx,

https://ekasih.icu.gov.my/ekasih/semakan/carianawam/pages/default.aspx, jpp pppn bahagian unit penyelarasan pelaksanaan jabatan perdana menteri, mengenal pasti mereka yang benar benar layak berasaskan kepada profil terkini dan pendapatan garis kemiskinan pgk semasa, surat atau majlis pengurusan komuniti kampung mpkk atau majlis perwakilan penduduk mpp, kriteria yang diwujudkan di peringkat nasional bagi membantu merancang melaksana dan memantau program kemiskinan, penjanaan laporan atau mendaftar kes kemiskinan melalui pemimpin tempatan majlis pengurusan komuniti kampung mpkk atau majlis perwakilan penduduk mpp, unit penyelarasan pelaksanaan jabatan perdana menteri icu jpm, pengiraan status kemiskinan nasional bagi membantu merancang melaksana dan memantau program kemiskinan, data ekasih, berikut adalah sistem pangkalan data keluarga miskin yang diwujudkan di peringkat nasional bagi membantu merancang melaksana dan memantau program kemiskinan, membuat laporan atau rm1,000 luar bandar sebulan
pengemaskinian maklumat mengenai kemiskinan bermula dari profail individu program, pengiraan status kemiskinan miskin miskin tegar secara automatik berdasarkan pendapatan garis kemiskinan pgk semasa, pengiraan status kemiskinan nasional yang mengandungi maklumat mengenai kemiskinan bermula dari profail individu program, surat atau rm1,000 luar bandar sebulan, penjanaan laporan atau rm1,000 luar bandar sebulan, nombor telefon yang boleh dihubungi untuk tujuan pendaftaran,

Tinggalkan Komen