in

Senarai Aliran Sekolah Menengah Tingkatan 4 Beserta Mata Pelajaran

Perhatian buat pelajar-pelajar yang telah mengambil keputusan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). Setelah tamatnya Tingkatan 3,anda kini perlu memilih aliran untuk belajar di peringkat menengah atas iaitu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menawarkan beberapa jenis pakej untuk pilihan pelajar tingkatan 4. Berikut adalah senarai aliran sekolah menengah tingkatan 4 beserta mata pelajaran yang ditawarkan.

Mulai tahun 2020, tiada lagi aliran sains atau sastera. Pelajar boleh memilih pakej yang mengandungi senarai mata pelajaran yang mereka mahu pelajari. Walau bagaimanapun, ia masih bergantung kepad kemudahan dan tenaga pengajar yang ada di sekolah tersebut. Pakej mata pelajaran yang ada disusun mengikut keperluan masa depan dan bidang kerjaya yang bakal diceburi.

Senarai Aliran Sekolah Menengah Tingkatan 4 dan Mata Pelajaran

Senarai Aliran Sekolah Menengah Tingkatan 4 & 5 Dan Mata Pelajaran Yang Ditawarkan

Mulai tahun 2020, dengan pemansuhan aliran sains dan sastera, KSSM dilaksanakan. Murid perlu mengikuti tiga kumpulan mata pelajaran yang merangkumi Mata Pelajaran Teras, Mata Pelajaran Wajib dan Mata Pelajaran Elektif.

SENARAI MATA PELAJARAN KSSM MENENGAH ATAS (TINGKATAN 4 & 5)

MATA PELAJARAN TERAS
No 1 Bahasa Melayu
No 2 Bahasa Inggeris
No 3 Matematik
No 4 Sains
No 5 Sejarah
No 6 Pendidikan Islam atau Moral
MATA PELAJARAN WAJIB
No 1 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
MATA PELAJARAN ELEKTIF 
No 1 Maksimum mana-mana LIMA mata pelajaran elektif (rujuk jadual SUBJEK ELEKTIF BAHASA, SASTERA DAN PENGAJIAN ISLAM serta SUBJEK ELEKTIF STEM)

*Nota : Tidak terpakai bagi murid di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) dan murid yang mengambil Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT)

SUBJEK ELEKTIF BAHASA, SASTERA DAN PENGAJIAN ISLAM

ELEKTIF BAHASA
No 1 Bahasa Arab
No 2 *Bahasa Cina
No 3 Bahasa Tamil
No 4 Bahasa Iban
No 5 Bahasa Kadazandusun
No 6 Bahasa Semai
No 7 Bahasa Perancis
No 8 Bahasa Jepun
No 9 Bahasa Jerman
No 10 **Bahasa Korea
No 11 **Bahasa Cina Komunikasi
NOTA : 

 1. Pelaksanaan mata pelajaran Bahasa Perancis, Bahasa Jepun, Bahasa Jerman, Bahasa Korea dan Bahasa Cina Komunikasi adalah menggunakan guru di luar norma.
 2. *Pelaksanaan Bahasa Cina Sekolah Conforming tertakluk kepada surat KP(BS)8502/15/006 (22) bertarikh 16 November 2000.
 3. **Pelaksanaan di Tingkatan 4 bermula pada Tahun 2021
ELEKTIF KEMANUSIAAN DAN SASTERA IKHTISAS
No 1 Prinsip Perakaunan
No 2 Ekonomi
No 3 Perniagaan
No 4 ***Pengajian Keusahawanan
No 5 Pendidikan Seni Visual
No 6 Pendidikan Muzik
No 7 Geografi
No 8 Kesusasteraan Melayu Komunikatif
No 9 ****Kesusasteraan Inggeris
No 10 Kesusasteraan Cina
No 11 Kesusasteraan Tamil
NOTA : 

 1. ***Pelaksanaan perlu merujuk kepada Surat Siaran Bil. 10 Tahun 2019 dan hanya ditawarkan di Sekolah Menengah Teknik
 2. ****Masa Minimum Jam Setahun adalah 64 jam di Tingkatan 4 dan 32 jam di Tingkatan 5 (rujuk Surat Siaran Bil. 9 Tahun 2019)
 3. Pelaksanaan Kesusasteraan Melayu Komunikatif, Kesusasteraan Inggeris, Kesusasteraan Cina dan Kesusasteraan Tamil perlu merujuk kepada Surat Siaran Bil. 9 Tahun 2019
ELEKTIF PENGAJIAN ISLAM
No 1 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
No 2 Pendidikan Syariah Islamiah
No 3 Tasawwur Islam
Mata Pelajaran KBD
No 1 Usul Al-Din
No 2 Al-Syariah
No 3 Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah
No 4 Al-Adab wa Al-Balaghah
No 5 Al-Manahij Al-Ulum Al-Islami
Mata Pelajaran KBT
No 1 Hifz Al-Quran
No 2 Maharat Al-Quran 
No 3 Turath Dirasat Al-Islamiah
No 4 Turath Bahasa Arab
No 5 Turath Al-Quran wa Al-Sunnah

SUBJEK ELEKTIF STEM

ELEKTIF STEM (SAINS TULEN DAN MATEMATIK TAMBAHAN)
No 1 Fizik
No 2 Kimia
No 3 Biologi
No 4 Matematik Tambahan
ELEKTIF STEM (SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI)
No 1 *Sains Tambahan
No 2 Grafik Komunikasi Teknikal
No 3 Asas Kelestarian
No 4 Pertanian
No 5 Sains Rumah Tangga
No 6 Reka Cipta
No 7 Sains Komputer
No 8 Sains Sukan
No 9 **Pengajian Kejuruteraan Awam
No 10 **Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
No 11 **Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
No 12 **Lukisan Kejuruteraan
NOTA : 

 1. *Murid yang mengambil mata pelajaran Sains Tambahan tidak boleh mengambil bersama-sama mata pelajaran Sains Tulen. Walau bagaimanapun, murid digalakkan untuk mengambil mata pelajaran Matematik Tambahan sebagai kombinasi
 2. **Pelaksanaan perlu merujuk kepada Surat Siaran Bil. 10 Tahun 2019 dan hanya ditawarkan di Sekolah Menengah Teknik
ELEKTIF STEM (MATA PELAJARAN VOKASIONAL)
1. Pembinaan Domestik
2. Pembuatan Perabot
3. Produksi Reka Tanda
4. Menservis Peralatan Elektronik Domestik
5. Rekaan dan Jahitan Pakaian
6. Katering dan Penyajian
7. Landskap dan Nurseri
8. Tanaman Makanan
9. Reka Bentuk Grafik Digital
10. Produksi Multimedia
11. Pemprosesan Makanan
12. Akuakultur dan Haiwan Rekreasi
13. Pendawaian Domestik
14. Menservis Automobil
15. Gerontologi Asas dan Geriatik
16. Penjagaan Muka dan Penggayaan Rambut
17. Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak
18. Hiasan Dalaman
19. Kerja Paip Domestik
20. Kimpalan Arka dan Gas
21. Menservis Motosikal
22. Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara
NOTA : 

 1. Pelaksanaan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) perlu merujuk kepada Surat Siaran Bil. 11 Tahun 2019

Pakej STEM 1

Pakej STEM 1 memberi peluang untuk murid yang berminat dan berkelayakan untuk melanjutkan pengajian pada peringkat program asasi sains, program matrikulasi dan pengajian Tingkatan Enam. Sebagai contoh dalam bidang sains, perubatan dan kesihatan, kejuruteraan, bioteknologi dan sebagainya. Berikut dikongsikan contoh kombinasi semua mata pelajaran sains tulen (Fizik, Kimia dan Biologi) serta Matematik Tambahan untuk pakej ini:

CONTOH 1

TERASWAJIBELEKTIF
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sejarah
 • Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Matematik Tambahan
Pengecualian mata pelajaran teras Sains

CONTOH 2

TERASWAJIBELEKTIF
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sejarah
Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Matematik Tambahan Bahasa Arab
 • Pend. Al-Quran dan As-Sunnah
 • Pend. Syariah Islamiah
Pengecualian mata pelajaran teras Sains dan Pendidikan Islam

CONTOH 3

TERASWAJIBELEKTIF
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sejarah
 • Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Matematik Tambahan Bahasa Arab
 • Pendidikan Seni Visual
Pengecualian mata pelajaran teras Sains

Pakej STEM 2

Pakej STEM 2 memberi ruang dan peluang untuk murid menyambung pengajian pada peringkat tertiari dan menceburi laluan kerjaya dalam bidang berasaskan teknologi seperti kejuruteraan, sains komputer, reka bentuk, teknologi pembuatan, perakaunan dan lain-lain.

Contoh kombinasi mana-mana dua mata pelajaran sains tulen dan Matematik Tambahan dan sekurang-kurangnya satu mata pelajaran elektif STEM sains gunaan dan teknologi atau mata pelajaran daripada elektif bukan STEM yang dipelajari oleh murid bagi pakej ini adalah seperti berikut:

CONTOH 1

TERASWAJIBELEKTIF
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sejarah
 • Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
 • Matematik Tambahan
 • Kimia
 • Fizik
 • Grafik Komunikasi Teknikal
Pengecualian mata pelajaran teras Sains

CONTOH 2

TERASWAJIBELEKTIF
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sejarah
 • Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
 • Matematik Tambahan
 • Kimia
 • Fizik
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Lukisan Kejuruteraan
Pengecualian mata pelajaran teras Sains

CONTOH 3

TERASWAJIBELEKTIF
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sejarah
 • Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
 • Matematik Tambahan
 • Biologi
 • Fizik
 • Sains Sukan
Pengecualian mata pelajaran teras Sains

Pakej STEM 3

Pakej STEM 3 pula memberi peluang untuk murid menyambung pelajaran pada peringkat sijil dan diploma di universiti awam, politeknik, kolej komuniti dan institusi kemahiran yang menjurus kepada laluan kerjaya seperti bidang perniagaan, reka bentuk fesyen, hospitaliti, reka bentuk media (new media design) dan sebagainya.

Contoh kombinasi sekurang-kurangnya dua mata pelajaran elektif STEM sains gunaan dan teknologi atau mengambil mana-mana satu MPV mata pelajaran bagi kategori ini adalah seperti berikut:

CONTOH 1

TERASWAJIBELEKTIF
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains
 • Sejarah
 • Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
 • Sains Komputer
 • Reka Cipta
 • Pendidikan Seni Visual

CONTOH 2

TERASWAJIBELEKTIF
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains
 • Sejarah
 • Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
 • Sains Tambahan
 • Matematik Tambahan
 • Grafik Komunikasi Teknikal

CONTOH 3

TERASWAJIBELEKTIF
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains
 • Sejarah 
 • Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
 • Produksi Reka Tanda
Pengecualian mata pelajaran teras Sains

Pakej Sastera & Kemanusiaan

Pakej Sastera dan Kemanusiaan ini memberi peluang kepada para pelajar untuk mengambil gabungan mata pelajaran yang terdiri daripada kumpulan elektif Bahasa, Pengajian Islam serta Kemanusiaan dan Sastera Ikhtisas. Murid yang memilih pakej ini berpeluang melanjutkan pelajaran atau kerjaya dalam bidang yang berkaitan.

Contoh gabungan mata pelajaran elektif yang terdiri daripada kumpulan elektif Bahasa, Pengajian Islam, Kemanusiaan dan Sastera Ikhtisas dan/atau SATU mata pelajaran elektif STEM kecuali MPV yang boleh diambil oleh murid bagi pakej ini adalah seperti berikut:

CONTOH 1

TERASWAJIBELEKTIF
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains
 • Sejarah
Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
 • Bahasa Arab
 • Al-Quran dan As-Sunnah
 • Pendidikan Syariah Islamiah
Pengecualian mata pelajaran teras Pendidikan Islam

CONTOH 2

TERASWAJIBELEKTIF
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains
 • Sejarah
 • Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
 • Kesusasteraan Melayu Komukatif
 • Geografi
 • Pendidikan Seni Visual

CONTOH 3

TERASWAJIBELEKTIF
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains
 • Sejarah 
 • Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
 • Ekonomi
 • Perniagaan
 • Prinsip Perakaunan
 • Matematik Tambahan

Pengecualian Subjek Teras

Pelajar perlu mengambil semua subjek teras. Walaubagaimanapun, pengecualian untuk mata pelajaran Sains dan/atau Pendidikan Islam diberikan kepada murid yang mengambil gabungan mata pelajaran elektif sains tulen dan/atau elektif pengajian Islam.

Berikut dikongsikan maklumat berkaitan butiran pengecualian mata pelajaran teras Sains atau Pendidikan Islam:

 • Pelajar yang mengambil mana-mana dua mata pelajaran sains tulen (Fizik/Kimia/Biologi) dikecualikan daripada mengambil mata pelajaran teras Sains; dan/atau
 • Pelajar yang mengambil mana-mana kombinasi mata pelajaran berikut adalah dikecualikan daripada mengambil mata pelajaran teras Pendidikan Islam:
  • Pendidikan AL-Quran & Al-Sunnah dan Pendidikan Syariah Islamiah; atau
  • Turath Dirasat Al-Islamiah dan Turath Al-Quran wa Al-Sunnah; atau
  • Usul Al-Din dan Al-Syariah

SOALAN LAZIM KSSM & PAKEJ MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS 2020

SOALANJAWAPAN

Apakah Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Menengah Atas?

 • Pelaksanaan ini secara berperingkat bermula dengan murid Tingkatan Satu pada tahun 2017, kohort pertama murid KSSM ini akan berada di Tingkatan 4 pada tahun 2020
 • KSSM Menengah Atas adalah kurikulum persekolahan di Tingkatan 4 dan 5 yang dilaksanakan di semua sekolah menengah
Apakah yang dimaksudkan dengan Pakej Mata Pelajaran Menengah Atas?
 • Berdasarkan gabungan mata pelajaran yang memiliki nilai tambah terhadap murid dalam konteks pembelajaran murid
 • Dibina berasaskan keperluan murid untuk melanjutkan pengajian ke peringkat pendidikan tinggi
 • Pakej ini mengambil kira keperluan badan profesional dan laluan bidang kerjaya yang diminati murid

Apakah rasional Pakej Mata Pelajaran Menengah Atas diperkenalkan?

 • Untuk memberi peluang kepada murid mengenalpasti dan memilih mata pelajaran berdasarkan kecenderungan, minat, serta kebolehan dengan syarat kelayakan yang ditetapkan oleh Institut Pendidikan Tinggi
 • Memudahkan pihak sekolah untuk membuat perancangan penawaran mata pelajaran dan pakej yang sesuai untuk murid bergantung kepada kemudahan dan guru di sekolah
Bagaimana murid boleh memilih pakej mata pelajaran di peringkat menengah atas?
 • Murid memilih mengikut minat dan kecenderungan dengan mengambil kira pencapaian murid dalam Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3), Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dan ujian psikometrik
 • Guru kaunseling dan guru lain hendaklah memainkan peranan membantu murid membuat pilihan mata pelajaran yang sesuai
Bolehkah murid dikecualikan daripada mengambil mata pelajaran teras?Boleh dikecualikan jika:

 • Murid DIKECUALIKAN daripada mengambil mata pelajaran Teras Sains jika mengambil mana-mana DUA subjek Sains Tulen iaitu:
  • Fizik
  • Kimia
  • Biologi
 • Murid DIKECUALIKAN daripada mengambil mata pelajaran Teras Pendidikan Islam jika mengambil mana-mana subjek berikut:
  • Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah dan Pendidikan Syariah Islamiah; ATAU
  • Turah Dirasat Al-Islamiah dan Turath Al-Quran Wa Al-Sunnah; ATAU
  • Usul Al-Din dan Al-Syariah 
Apakah maksud mata pelajaran teras, wajib dan elektif?
 • Teras : Wajib dipelajari oleh setiap murid di sekolah kerajaan, ekolah bantuan kerajaan dan swasta
 • Wajib : Wajib dipelajari oleh setiap murid di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan
 • Elektif : Mata pelajaran yang ditawarkan untuk memenuhi bakat, minat, kebolehan dan potensi murid. Dikategorikan kepada Bahasa, STEM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik), Pengajian Islam serta Kemanusiaan dan Sastera Ikhtisas  
Apakah mata pelajaran Teras bagi KSSM Menengah Atas?
 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Matematik
 4. Sains
 5. Sejarah
 6. Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
Bagaimana kombinasi mata pelajaran elektif boleh distrukturkan dalam Pakej Mata Pelajaran Menengah Atas?
 • Terdapat dua pakej mata pelajaran iaitu pakej Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) serta pakej Sastera dan Kemanusiaan
 • Murid boleh mengambil gabungan daripada kumpulan Elektif STEM, Elektif Pengajian Islam, Elektif Bahasa serta Elektif Kemanusiaan dan Sastera Ikhtisas
 • Penawaran mata pelajaran bergantung kepada kesediaan sekolah

Bagaimana gabungan mata pelajaran elektif bagi Pakej STEM?

 • Mengambil semua mata pelajaran sains tulen iaitu Fizik, Kimia, Biologi dan Matematik Tambahan
 • Mengambil mana-mana dua mata pelajaran sains tulen dan Matematik Tambahan dan sekurang-kurangnya satu mata pelajaran elektif STEM sains gunaan dan teknologi atau mata pelajaran daripada bukan elektif STEM
 • Mengambil sekurang-kurangnya dua mata pelajaran elektif STEM sains gunaan dan teknologi atau mengambil mana-mana satu mata pelajaran vokasional (MPV)
Bagaimana gabungan mata pelajaran elektif bagi Pakej Sastera dan Kemanusiaan?
 • Terdiri daripada kumpulan elektif Bahasa, Pengajian Islam, Kemanusiaan dan Sastera Ikhtisas dan/atau SATU mata pelajaran elektif STEM kecuali MPV
Berapakah bilangan mata pelajaran elektif yang boleh diambil oleh murid?
 • Maksimum mata pelajaran elektif yang ditawarkan adalah lima (5) mata pelajaran (64 hingga 480 minumum jam setahun) mengambil kira jumlah masa PdP dalam setahun untuk pengoperasian sekolah
Berapakah mata pelajaran yang boleh diambil oleh murid dalam SPM?
 • Dihadkan mengambil 10 mata pelajaran
 • Kelonggaran diberikan buat calon mengambil tidak lebih dua (2) mata pelajaran tambahan daripada mana-mana mata pelajaran yang disenaraikan kecuali mata pelajaran teras

Bolehkah sekolah menawarkan lebih daripada lima (5) mata pelajaran elektif yang dilaksanakan di luar jadual waktu?

 • Dibolehkan sekiranya penawaran mata pelajaran di luar jadual waktu dengan persetujuan ibu bapa dan di bawh tanggungjawab pihak sekolah sepenuhnya
Bolehkah murid mengambil gabungan mata pelajaran elektif Bahasa Cina (BC) dan Kesusasteraan Cina (KC) ATAU Bahasa Tamil (BT) dan Kesusasteraan Tamil (KT) serentak?
 • Dibenarkan mengambil gabungan mata pelajaran sebagai pakej
 • Sebarang penawaran mengambil kira kemudahan sekolah dan ketersediaan guru opsyen mata pelajaran berkaitan
Apakah mata pelajaran wajib bagi KSSM Menengah Atas?
 • Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Semoga perkongsian yang diberikan mengenai Senarai Aliran Sekolah Menengah Tingkatan 4 Beserta Mata Pelajaran yang ditawarkan dapat memberi panduan kepada pelajar untuk memilih aliran yang sesuai dengan minat dan seterusnya mendapat kecemerlangan dalam pelajaran.

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *

Permohonan DPAKK UPSI 2017 Online

Permohonan DPAKK 2020 Online (Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak)

Login Google Classroom (GC) Cara Murid Menjawab Tugasan